Pomůcky z nadace usnadní pečovatelkám práci
26. září 2022 Oblastní charita Blansko

Pomůcky z nadace usnadní pečovatelkám práci

Celý den v terénu, s úsměvem se postarat o klienta a přejet zase dál. Naše pečovatelky tráví svůj pracovní den na cestách.
Často nemají čas zajít si na oběd, zastavit se. Proto jsou pro ně důležité pomůcky, které jim péči o klienta i práci usnadní.

Díky projektu Senior nadace Olgy Havlové – Výbor dobré vůle máme v Charitní pečovatelské službě Blansko nově pásy pro přesun imobilních klientů, podložky pro manipulaci s klienty, vaničky na mytí vlasů v domácnostech klientů a ohřívací boxy na obědy.
„Když pečovatelky celý den jezdí od klienta ke klientovi, nemají si kde ohřát oběd. Proto například boxy pro ohřev jídla jim práci zpříjemní, další pomůcky zase pomůžou zkvalitnit jejich práci s klienty,“ říká vedoucí pečovatelek Anna Kalová.
Děkujeme nadaci Olgy Havlové, díky které dlouhodobě rozvíjíme charitní práci v regionu.

Beige Olive Green Company Fresh and Friendly Company Website