Nové přístroje hospice uleví lidem s nevyléčitelnou nemocí
22. července 2020 Oblastní charita Blansko

Nové přístroje hospice uleví lidem s nevyléčitelnou nemocí

Z příspěvku Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové jsme pro klienty Mobilního hospice sv. Martina zakoupili jeden injekční dávkovač, který pomáhá s nastavením léčby a se zmírněním nežádoucích projevů nemoci. Dávkovač dávkuje léky nastavenou rychlostí po dobu 24 hodin a ulevuje tak od bolesti, zvracení a neklidu.

VDV-logo-2017

Dále jsme z příspěvku Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové zakoupili jeden infuzní stojan.
„Tím, jak stoupá zájem o službu hospice, máme stále nedostatek přístrojů a vybavení. Proto jsme rádi a vděčni za jakoukoliv podporu a možnost zakoupit přístroje a pomůcky, které naším klientům pomáhají v tak náročném období,“ říká vrchní sestra Mobilního hospice sv. Martina Hana Kudová.
Mobilní hospic sv. Martina zajišťuje 24hodinovou péči klientům s nevyléčitelnou nemocí, kteří si přejí poslední chvíle svého života strávit v domácím prostředí, v kruhu svých blízkých. Multidisciplinární tým složený z lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a pastoračního asistenta zajišťuje i podporu pečujícím osobám, aby tuto náročnou situaci zvládli.
Zájem o tuto službu každým rokem stoupá. Od ledna do června letošního roku 2020 jsme do péče přijali 66 klientů.

dávkovač -VDV 2020