Lidé bez domova se z noclehárny přesunou na Starou fabriku
4. prosince 2020 Oblastní charita Blansko

Lidé bez domova se z noclehárny přesunou na Starou fabriku

V souvislosti se zlepšující se epidemiologickou situací rušíme v Noclehárně pro muže Blansko po téměř dvou měsících 24hodinový provoz. Od pondělí 7. prosince se vrací do standardního režimu za zvýšených hygienických podmínek. Díky tomu se může do běžného provozu vrátit také Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Stará fabrika, jehož pracovníci zajišťovali nonstop provoz noclehárny.

Ve Staré fabrice teď přechodně fungovalo jen výdejní okénko a zázemí pro hygienu pro jednoho klienta. Nyní s obnovením provozu budeme poskytovat také sociální práci, klienti s námi budou mít možnost řešit svoji nepříznivou situaci,“ informuje vedoucí Noclehárny pro muže Jiří Papiž.
Nadále budeme v Nízkoprahovém denním centru dbát na přísnou hygienu a dodržování rozestupů. Od pondělí 7. prosince může do Staré fabriky přijít naráz pět klientů čí klientek. Z nich dva se mohou najíst u samostatných stolů, dva mohou využít nabídku sociální práce v oddělených kancelářích a jeden provádět hygienu či měnit oblečení.
24hodinovým provozem noclehárny jsme zareagovali na šíření nemoci COVID-19 v podzimní i jarní vlně.  Důvodem bylo eliminovat pohyb našich klientů po Blansku a okolí a snížit tak možnost nakažení nebo nahodilého přenosu „V případě zhoršení epidemiologické situace jsme připraveni v noclehárně opět nonstop režim zavést,“ doplňuje ředitel Charity Blansko Pavel Kolmačka.

stara fabrikaArchivní foto