Díky krizové lince Charity bydlí desítky ukrajinských rodin
2. března 2022 Oblastní charita Blansko

Díky krizové lince Charity bydlí desítky ukrajinských rodin

Nonstop Linka důvěry Charity Blansko se stala ve spolupráci s magistrátem města Brna ihned od čtvrtka 24. února krizovým číslem pro pomoc Ukrajině. Za necelý týden od vypuknutí válečného konfliktu zpracovávali krizoví interventi blanenské charity kolem 600 hovorů lidí, kteří na linku volali s nabídkou ubytování a jiné pomoci pro uprchlíky i lidí, kteří naopak pomoc potřebovali. 

„Nárůst hovorů byl obrovský. Lidé nabízeli různou pomoc, volali i lidé z Ukrajiny, kteří před válkou utíkají. Těm jsme pak rovnou ubytování také domlouvali,“ říká vedoucí krizové Linky důvěry Zdeňka Švancarová. Za necelý týden pomohla linka společně se Službami pro cizince Diecézní charity Brno zajistit ubytování desítkám ukrajinských rodin.
Na lince dočasně pomáhají zvládnout nepřetržitě zvonící telefony pracovnice blanenské Charitní krizové pomoci. Nyní se Linka důvěry opět zaměří na hovory s lidmi, kteří se ocitají v krizi nejen z důvodu válečného konfliktu. „Ozývají se čím dál častěji také lidé, kteří se bojí války a se kterými je nutné pracovat,“ doplňuje vedoucí linky.
Charita Blansko je připravena pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny i nadále. „Počítáme s tím, že s lidmi zasaženými válečným konfliktem budeme pracovat v našem regionu ve spolupráci s městy Blansko a Boskovice v našich krizových službách, v prorodinných službách a dalších. Vedle toho se v rámci Diecézní charity Brno budou naši pracovníci dle potřeb podílet na fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Brně, přes které nyní půjde zajištění všech základních služeb pro uprchlíky,“ informuje ředitel Charity Blansko Pavel Kolmačka.
Děkujeme všem za obrovskou solidaritu, kterou jste projevili obětem válečného konfliktu. Pomáhat můžete nadále přes sbírku Charity ČR, materiální sbírku prozatím neorganizujeme. Aktuální informace, jaké pomoc je zrovna potřeba, najdete na našem facebooku @charitablansko.

IMG_1429