Charita Blansko nabízí roušky
15. května 2020 Oblastní charita Blansko

Charita Blansko nabízí roušky

Už dobrý měsíc a půl šijeme v dočasně uzavřených službách Charity Blansko roušky.
Potřeba pro pečovatelky, zdravotní sestry v terénu, azylové domy, krizové služby, noclehárnu i denní centrum pro muže bez domova a další pracovníky i klienty je obrovská.
Děkujeme všem lidem, kteří nám přinesli roušky, nitě, látky, gumičky nebo nám jakkoliv pomohli zajistit ochranné pomůcky.

Sami už máme látkových roušek dostatek, ve službách s přerušeným provozem je však nadále šijeme. Proto je nyní nabízíme obcím, farnostem i lidem z široké veřejnosti.
Kdo z vás potřebuje roušku či roušky, prosíme, obraťte se nejdříve na svoji obec či farnost, kterým jsme roušky nabídli. V případě, že si roušku přes ně nemůžete opatřit, kontaktuje nás:
V Blansku na e-mail okno@blansko.charita.cz nebo na tel. čísle 516 417 351.
Po domluvě pro vás připravíme roušky v Blansku na adrese Komenského 19 (naproti kostelu sv. Martina).
Nebo v Boskovicích na tel. čísle 737 230 843. Po domluvě si můžete vyzvednout roušky v Azylovém domě na adrese Dukelská 2265/12b.
V ojedinělých případech (senioři vysokého věku, méně mobilní občané…) můžeme roušky i doručit. V tomto případě pište na email okno@blansko.charita.cz.
 
Pavel Kolmačka, ředitel Charity Blansko