TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO
1. - 14. ledna 2018

Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 739 389 140
email: 88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

Motto:
„Pro Ty, kteří nemají tolik štěstí“


Děkujeme za vaši štědrost v Tříkrálové sbírce 2018

Oblastní charita Blansko děkuje všem lidem, kteří na počátku nového roku otevřeli svá srdce i dveře tříkrálovým koledníkům ve městech a obcích na Blanensku. V letošním roce jsme v 17. ročníku Tříkrálové sbírky získali 2 106 080 korun, to je o 148 484 víc než vloni. Lidé nám přispěli celkem do 412 pokladniček.

Za tyto peníze plánujeme koupit postele do azylových domů pro matky s dětmi a do noclehárny pro muže, podpořit humanitární pomoc a další charitní služby, kterými pomáháme lidem na Blanensku.

Velký dík patří také všem králům, kteří nám věnovali svůj čas a vyšli koledovat do ulic. Dále chceme poděkovat všem lidem, kteří se na sbírce a na doprovodných tříkrálových akcí jakkoliv podíleli.

Děkujeme, že myslíte na Ty, kteří nemají tolik štěstí!

Jana Sedláková


Podrobné výsledky dle obcí 2018


Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět na pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2018 Oblastní charity Blansko: 

 • bezbariérová úprava budovy komunitního centra Doubravice
 • nákup postelí do azylových domů pro matky s dětmi a do Noclehárny pro muže
 • podpora humanitární pomoci na okrese Blansko

Doprovodné akce:

5. ledna 2018

6. ledna 2018

 • Blansko, film Psi Páně v 16:00, kino
 • Jedovnice, Tříkrálový koncert skupiny Banjoband v 18:00, Chaloupky

7. ledna 2018

 • Rudice, Tříkrálový koncert ZUŠ Jedovnice v 16:00, kaple sv. Barbory

8. ledna 2018

 • Blansko, Tříkrálový stánek v 9:00-14:00, nemocnice

10. ledna 2018

 • Adamov, Tříkrálový stánek v 14:00-17:00, před prodejnou Albert

13. ledna 2018

14. ledna 2018

 • Olomučany, Tříkrálový koncert Martini Band a hosté v 15:30, kostel Božského Srdce Páně

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1 957 596 Kč. Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:

 • podpora hospicové péče
 • podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže
 • podpora integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením - sociální začlenění (bydlení, podpora a provázení)
 • podpora dobrovolnického centraDSCN0450
 • pomoc lidem v sociální nouzi

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe.

Děkujeme!


Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky 

tri kralov 165 % se vrací zpět na projekty Oblastní charity Blansko

15 % je použito na projekty Diecézní charity Brno

10 % je použito na humanitární pomoc do zahraničí

5 % je použito pro potřeby Charity ČR

5 % je určeno dle zákona na režii sbírky

Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

P1046304 - upravenoDRNOVICE f_7.1.2012_cestou necestou