TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO
1. - 15. ledna 2017

Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 739 389 140
email: 88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

Motto:
„Kdo dává, sám nakonec dostává“ 


Koledníci z VilémovicKonečný výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 v Oblastní charitě Blansko činí 1 957 596 Kč!, je to o 129 760 Kč víc, než loni.

Děkujeme všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek a dalším organizátorům. Velký dík také samozřejmě patří také všem, kdo do sbírky přispěli.

Děkujeme vám!

Marie Sedláková, koordinátorka sbírky


Podrobné výsledky dle obcí 2017


Podpořené projekty 2017

 • Auto pro zázemí olešnicka – na území olešnicka Oblastní charita Blansko zabezpečuje tři sociální služby. Charitní pečovatelská služba, Odlehčovací služba a Chráněné bydlení. Tyto služby jsou zabezpečeny jedním služebním vozidlem. Vzhledem k časové náročnosti skloubit veškeré zabezpečení těchto služeb v jednom čase vznikla potřebnost navýšit vozový park o další vozidlo.

 • Projekt SPONA – Rodinná politika – posláním projektu SPONA – Rodinná politika je předcházet násilí ve vztazích a rodinách, poskytovat pomoc osobám se sníženou schopností při uplatňování vlastních práv a oprávněných zájmů, prohlubování mezigeneračních vztahů, slaďování profesních a rodinných zájmů.
  Dále pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci ve formě osobních, vztahových či rodinných problémů (např. onemocnění, ztráta zaměstnání, partnerské neshody, rozpad manželství).

 • Projekt Klub Ratolest – Klub Ratolest poskytuje prorodinné služby rodinám s dětmi z Blanska a blanenského regionu. Cílem je poskytovat takové služby, které jsou prevencí proti sociálnímu vyloučení způsobenému déle trvající sociální izolací rodičů na mateřských dovolených i jako prevence sociálně patologických jevů v rodině, zejména pak u dětí.

 • Podpora Dobrovolnického centra – cílem projektu je zajistit provoz dobrovolnického centra. Dobrovolnické centrum organizuje práci dobrovolníků v Oblastní charitě Blansko a tím napomáhá k plynulému provozu. Práce dobrovolníků je velmi cenným přínosem, ale bez koordinace jednotlivých aktivit by nemohla být tím, čím nyní je.

 • Podpora činnosti týmu mimořádných událostí
 • Právní informace obětem trestné činnosti

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1 827 836 Kč. Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:

 • podpora prorodinných aktivit DSCN0450

 • pomoc nemocným zvláště v Domácí hospicové péči

 • podpora preventivních aktivit dětí a mládeže

 • koordinace dobrovolníků

 • podpora komunitního centra v Doubravici

 • podpora lidí v nečekané krizové situaci

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe.

Děkujeme!


Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky 

tri kralov 165 % se vrací zpět na projekty Oblastní charity Blansko

15 % je použito na projekty Diecézní charity Brno

10 % je použito na humanitární pomoc do zahraničí

5 % je použito pro potřeby Charity ČR

5 % je určeno dle zákona na režii sbírky

Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

P1046304 - upravenoDRNOVICE f_7.1.2012_cestou necestou