TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017 OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO
1. - 15. ledna 2017

Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 739 389 140
email: 88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

Motto:
„Kdo dává, sám nakonec dostává“ 


Koledníci z VilémovicKonečný výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 v Oblastní charitě Blansko činí 1 957 596 Kč!, je to o 129 760 Kč víc, než loni.

Děkujeme všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek a dalším organizátorům. Velký dík také samozřejmě patří také všem, kdo do sbírky přispěli.

Děkujeme vám!

Marie Sedláková, koordinátorka sbírky


Podrobné výsledky dle obcí 2017


Od 1. do 15. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků, jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se ocitli v  nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.

Záměry Tříkrálové sbírky 2017 Oblastní charity Blansko: 

  • podpora hospicové péče
  • podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže
  • podporu integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením - sociální začlenění (bydlení, podpora a provázení )

   Rodinná politika se zaměřuje v rámci dvou projektů Klub Ratolest a SPONA Blansko na poskytování bio-psycho-socio-spirituální podpory všem rodinám s dětmi. Tuto pomoc zabezpečujeme nabídkou aktivit, které jsou zaměřeny na pohybový rozvoj dětí a zdravý životní styl rodin. Psychologickou podporu nabízíme formou základního, individuálního a odborného poradenství. Podporujeme rodiny ve vzájemném setkávání v diskusních a svépomocných skupinách, ale taky v rámci komunity. Naše činnosti jsou také zaměřené na vzdělávací aktivity a osvětovou činnost. V krizových situacích rodin je také žádána duchovní podpora, kterou nabízíme.    

  • podpora dobrovolnického centra
  • pomoc lidem v sociální nouzi

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 1 827 836 Kč. Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:

 • podpora prorodinných aktivit DSCN0450

 • pomoc nemocným zvláště v Domácí hospicové péči

 • podpora preventivních aktivit dětí a mládeže

 • koordinace dobrovolníků

 • podpora komunitního centra v Doubravici

 • podpora lidí v nečekané krizové situaci

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe.

Děkujeme!


Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky 

tri kralov 165 % se vrací zpět na projekty Oblastní charity Blansko

15 % je použito na projekty Diecézní charity Brno

10 % je použito na humanitární pomoc do zahraničí

5 % je použito pro potřeby Charity ČR

5 % je určeno dle zákona na režii sbírky

Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

P1046304 - upravenoDRNOVICE f_7.1.2012_cestou necestou