TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO
1. - 14. ledna 2016

Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 739 389 140
email: 88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

Motto:
„Kde jsou přátelé, tam je i pomoc“ Titus Maccius Plautus


Konečný výsledek Tříkrálové sbírky 2016:

K 18. 1. máme spočítáno všech 400 pokladniček, celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky 1 827 836,- Kč. Děkujeme!

Tříkrálová fotogalerie 2016

  

Záměry Tříkrálové sbírky 2016 Oblastní charity Blansko:

  • podpora prorodinných aktivit
  • pomoc nemocným zvláště, v Domácí hospicové péči
  • podpora preventivních aktivit dětí a mládeže
  • koordinace dobrovolníků
  • podpora komunitního centra v Doubravici nad Svitavou
  • podpora lidí v nečekané krizové situaci

 

Ohlasy v médiích:
Rekord: tříkrálová sbírka vynesla skoro dva miliony (blanensky.denik.cz)

Stránky měst a obcí:
Tříkrálový koncert v Boskovicích měl vysokou úroveň (Boskovice)
Poděkování za Tříkrálovou sbírku (Boskovice)

Videa:
Tříkrálová sbírka 2016 Blansko (Blansko)


Výtěžek loňské sbírky 1 694 427,- Kč nám umožnil podpořit tyto projekty:

 • Podpora krizového ubytování se zajištěním základních životních potřeb lidí v náhlé, nečekané krizové situaci.

 • Pomoc zdravotně postiženým žít v přirozeném sociálním prostředí.

 • Podpora dobrovolnického centra.

 • Vzájemná humanitární pomoc jako východisko z nouze.

 • Každé dítě má právo na radostné prázdniny, každé dítě má právo na úsměv

Oblastní charita Blansko děkuje Všem, kteří se na sbírce podílejí. Především dárcům za jejich dary a dále koledníkům, kteří věnují svůj čas a pomáhají tak charitě naplňovat její poslání. Výtěžek bude použit na výše uvedené projekty, které přispějí ke zkvalitnění poskytovaných služeb. 


 

Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky 

Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.