TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO
1. - 14. ledna 2015

Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 739 389 140
email: marie.sedlakova@charita.cz

Motto:
Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.“   
                                                                                                        Matka Tereza

 


Konečný výtěžek Tříkrálové sbírky v OCH Blansko 2015:

rozpečetěno:
396 pokladniček (100 %)

částka:
1 694 427,- Kč

Děkujeme vám za podporu!


Záměry Tříkrálové sbírky 2015 Oblastní charity Blansko:

  • Podpora krizového ubytování se zajištěním základních životních potřeb lidí v náhlé, nečekané krizové situaci
  • Pomáháme zdravotně postiženým žít v přirozeném sociálním prostředí
  • Podpora dobrovolnického centra
  • Vzájemná humanitární pomoc jako východisko z nouze 
  • Každé dítě má právo na radostné prázdniny, každé dítě má právo na úsměv

 

Ohlasy v médiích:

Tříkrálová sbírka na Blanensku vybrala rekordních 1 694 427 korun (Blanenský deník, 16. 1. 2015)

Tříkrálová sbírka na Blanensku? Přes tisíc koledníků (Blanenský deník, 5. 1. 2015)

Blanenskem budou chodit tři králové (Blanenský deník, 30. 12. 2014)

 

Stránky měst a obcí:

Tříkrálová sbírka 2015 – požehnání koledníkům (Rájec-Jestřebí, www.farnostrajec.cz)

 

Videa:

Tříkrálová sbírka 2015 (Blansko)


Výtěžek loňské sbírky 1 580 948 Kč nám umožnil podpořit tyto projekty:

  • Lidé bez domova a v hmotné nouzi potřebují konkrétní pomoc – pomoc rodinám s dětmi, které nemají prostředky na základní potraviny a hygienické potřeby
  • Linka důvěry je nablízku lidem v tísni – linka důvěry funguje také jako koordinátor pomoci při mimořádných událostech většího rozsahu. Přijímá volání a pokyny kompetentních orgánů a vysílá tým pracovníků na místo určení. Pro rychlý a bezpečný přesun týmu byl zakoupen nový automobil, který slouží pro přepravu materiálu potřebného k okamžité humanitární pomoci pro lidi postižené nenadálou situací
  • Pomáháme seniorům a nemocným v našich službách
  • Žijeme spolu – děti, mládež, senioři. Na faře ve Žďárné byl po dohodě s obcí a farností zahájen Projekt Komunitního centra. Programy budou sloužit pro  společná setkávání generací
  • Podpora ohrožených rodin – tábory pro děti a mládež z Azylových domů a sociálně slabých rodin umožnily plnohodnotné naplnění prázdnin

Oblastní charita Blansko děkuje Všem, kteří se na sbírce podílejí. Především dárcům za jejich dary a dále koledníkům, kteří věnují svůj čas a pomáhají tak charitě naplňovat její poslání. Výtěžek bude použit na výše uvedené projekty, které přispějí ke zkvalitnění poskytovaných služeb. 


 

Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky 

Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.