Tříkrálová sbírka 2011 v Oblastní charitě Blansko

Projekty financované z výtěžku Tříkrálové sbírky 2011 

Oblastní charita Blansko Projekty       870 659,40 Kč
Tábor pro děti z Azylových domů
 „Prázdniny v pohybu“
OCH Blansko pořádá každoročně pro děti z Azylových domů Blansko , Boskovice a pro děti z rodin, které jsou uživatelé sociálně aktivizačních služeb, letní tábory. Klientky AD nemají dostatek finančních prostředků na táborové aktivity pro děti v době letních prázdnin. Cílem je předejít sociálně patologickým jevům u dětí a mládeže.        40 000,00 Kč
Podpora střediska humanitární pomoci OCH Blansko provozuje sklad humanitární pomoci. Klienty je hojně využíván.Cílem střediska je přemístit oblečení, nábytek, funkční elektrospotřebiče pro domácnost, domácí potřeby atd. od lidí, kteří je již nepotřebují , k těm, kteří je potřebují nutně a na nové nemají finanční prostředky.       162 200,00 Kč
Podpora humanitární pomoci cizincům Centrum cizincům je součástí komplexu služeb Centra „PRO“ Blansko.
Cílem Centra cizinců je pomoc při řešení každodenních záležitostí, ale i v obtížných situacích, buď odbornou pomocí nebo radou.
       30 000,00 Kč
Zázemí pro terénní pomoc OCHB poskytuje terénní ošetřovatelskou péči klientům prostřednictvím 10 kvalifikovaných sester. V současné době potřebuje auto k zajištění služby.
Klienti zároveň využívají kompenzační pomůcky, které nutně potřebují, aby mohli setrvat v domácím prostředí. současný stav vozidla je nevyhovující z důvodu stáří vozidla a opotřebení. Během roku 2010 se za opravy tohoto vozu vynaložilo cca 15 000,- a tato částka dle našeho předpokladu bude v letošním roce stoupat. 
      200 000,00 Kč
Projekty financované z výtěžku Tříkrálové sbírky 2011 

Děkujeme všem, kteří přispěli koledníkům do kasiček a stejný dík patří koledníkům, kteří svůj čas věnují pomoci druhým.


V Oblastní charitě Blansko bylo k 18.1.2011 rozpečetěno všech 319 pokladniček a vybráno celkem 1 339 476,- Kč, což je o 124 542,- Kč více než v roce 2010. 

Statistika Tříkrálové sbírky 2011:

Vybrané částky v obcích 2004-2011

Obce podle vybrané částky 

Průměr na obyvatele obce 

Průměr v pokladničkách

Výsledky v brněnské diecézi sledujte na stránkách Diecézní charity Brno nebo navštivte www.trikralovasbirka.cz.

Jako poděkování za finanční dary a pomoc koledníků se uskutečnil v neděli 2. ledna 2011 Tříkrálový koncert, na který se můžete podívat online ve videoarchivu ČT.


V Oblastní charitě Blansko, tak jako v celé republice, bude od 1. do 14. ledna 2011 probíhat již jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Tříkráloví koledníci, kteří nezištně věnují svůj volný čas ve prospěch jiných, budou chodit dům od domu a prosit o finanční dar do zapečetěných pokladniček.

Pokud nechcete čekat, až u Vašich dveří zaklepou koledníci, můžete v Blansku přispět do zapečetěných pokladniček na těchto místech:
Okno dokořán Blansko, Komenského 19
Centrum "PRO" Blansko – KLUB RATOLEST, Sladkovského 2b
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Blansko, Sadová 2
Stará fabrika Blansko, Sadová 2

Z peněz vybraných v Oblastní charitě Blansko podpoříme tyto projekty:
- prázdninové akce pro děti zdravotně a sociálně znevýhodněné
- provoz střediska humanitární pomoci
- rozvoj terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené, včetně nákupu kompenzačních pomůcek
- služby pomáhající při mimořádných nebo krizových situacích (povodně, hromadné havárie, požáry obytných domů)