Tým mimořádných událostí

NONSTOP LINKA POMOCI 737 234 078

Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
Vedoucí: Mgr. Miroslav Doležel
Bankovní spojení: KB 15635631/0100
IČO: 44 99 02 60


 

Co děláme?

 Pomáháme jako další složka Integrovaného záchranného systému při nehodách a neštěstích většího rozsahu.

 Jak to děláme?

Přijedeme na místo neštěstí, mluvíme s lidmi, nabízíme užitečné kontakty, zajistíme okamžitou materiální pomoc, zprostředkujeme další odbornou pomoc.

Kdo jsme?

Lidé, vyškolení v pomoci při krizových situacích, ochotní pomáhat tam, kde je třeba.

 

Užitečné materiály:

 

 Dobrovolnictví a NNO při řešení následků povodní v ČR - sborník z workshopu a semináře Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra, Brno 2014