Logo OPZ barevné

Terénními programy k sociálnímu začleňování ohrožených osob na území MASMK

Motto: „I cesta tisíc mil dlouhá začíná prvním krokem“


Co je cílem programu?

Podpora a doprovázení osob od 15 let, které se ocitly z jakéhokoliv důvodu v nelehké životní situaci.

Poskytujeme ji tam, kde si přeje klient – domácnost, kancelář, park, škola, …..

Komu pomáháme?

 • Osobám, které vedou rizikový způsob života (prostituce, delikvence, kriminalita, uživatelé drog)
 • Osobám bez domova a osobám žijícím v nejistém nebo nevyhovujícím ubytování
 • Osobám, které trpí samotou nebo psychickou nemocí
 • Osobám, prožívajícím stav tísně
 • Osobám se zdravotním postižením

Co poskytujeme?

 • Pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, řešení dluhové situace
 • Pomoc při podávání žádostí a formulářů, doprovody na úřady
 • Zprostředkování návazných služeb (právní, psychologická, sociální, duchovní)
 • Psychosociální podpora

Služby jsou poskytovány bezplatně - projekt je hrazen finančními prostředky z OPZ a ESF.

Kdy?

 • Dle domluvy

Kontakt:

Vedoucí služby:

 • Ing. Renata Sedláčková, DiS., Sadová 2, Blansko

Služby jsou poskytovány bezplatně - projekt je hrazen finančními prostředky z OPZ a ESF.

Registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006907