Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Logo OPZ barevné

Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám

Na území MAS Boskovicko PLUS pracujeme s rodinami s nezaopatřenými dětmi, které řeší životní situace, které nejsou schopny sami zvládnout.

Co poskytujeme

  • Rodinám s dětmi na Boskovicku pomáháme překonávat obtížné situace, které nejsou schopné zvládnout vlastními silami
  • Pracujeme v terénu, kdy za rodinami jezdíme domů nebo ambulantně, kdy rodiny dochází za námi
  • Ukazujeme rodinám, jak plnohodnotně trávit volný čas a upevňovat rodinné vztahy, jak se začlenit do svého okolí
  • Podporujeme rodiče ve výchově a vzdělávání dětí, pomáháme s přípravou na vyučování
  • Ukazujeme rodičům, jak pečovat o děti (např. úprava denního režimu, hygienických návyků, stravování)
  • Poskytujeme rodinám základní sociální poradenství, pomáháme jim při vyřizování sociálních dávek a zprostředkováváme další odbornou pomoc (psycholog, terapeut, právník)
  • Pomáháme rodinám předcházet sociálně patologickým jevům a vyrovnávat se s nimi (např. domácí násilí, závislosti, gamblerství)
  • Učíme rodiče řešit běžné denní záležitosti v chodu domácnosti, v hospodaření s penězi
  • Doprovázíme rodiče v situacích, ve kterých se cítí nejistí, případně mají potíže s komunikací (např. na jednání s úřadem práce, při hospitalizaci dítěte v nemocnici, při návštěvě školy, kojeneckého ústavu, dětského domova, při jednání s jinými úřady apod.)

Působíme na území MAS Boskovicko plus

Přijedeme za Vámi
Pondělí              7:30 – 11:30     12:30 – 17:00
Úterý, středa    7:30 – 11:30     12:30 – 15:30
Čtvrtek              7:30 – 11:30      12:30 – 14:00
Pátek                 7:30 – 11:30

Poskytované služby jsou bezplatné.

Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 604 920 456
e-mail: sas.boskovice@blansko.charita.cz

Projekt Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007713, je financován z Evropského sociálního fondu.