Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Boskovice

Kde nás najdete

Adresa

U Lázní 1734, Boskovice 68001

Na koho se můžete obrátit

PhDr, Miroslava Přibylová

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Boskovice

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Oblastní charita Blansko

Kraj
Jihomoravský kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
PhDr, Miroslava Přibylová

Registrační číslo služby
9685721

Poslání a cíle

Posláním
Jsme tu pro rodiny s dětmi. Vyzdvihujeme jejich dovednosti a pomáháme jim učit se nové. Podporujeme pevné vztahy mezi členy rodiny.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti

Další informace

Logo OPZ barevné

Posláním
Jsme tu pro rodiny s dětmi. Vyzdvihujeme jejich dovednosti a pomáháme jim učit se nové. Podporujeme pevné vztahy mezi členy rodiny.

Cílem služby je samostatně fungující rodina bez potřeby využívat sociální službu.

Pracujeme s rodinami s nezaopatřenými dětmi, které řeší životní situace, které nejsou schopny sami zvládnout.

Navštivte nás: na adrese U Lázní 1734, Boskovice
Pátek: 7:30 – 11:30

Přijedeme za Vámi:
Pondělí: 9:00 – 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 7:30 – 11:30, 12:30 - 15:30

V ambulantní formě i v terénní službě poskytování soc. služby můžeme přijmout naráz 2 rodiny.

Konkrétní informace pro zájemce o službu

 • Podporujeme rodiče v dovednostech a schopnostech pečovat o dítě (např. úprava denního režimu, nácvik hygienických návyků, úprava stravovacího režimu, smysluplné trávení volného času apod.)
 • Podporujeme rodiče ve schopnostech starat se o chod domácnosti, včetně hospodaření s financemi
 • Pomáháme při vyřizování soc. dávek, na které mají rodiny nárok
 • Nabízíme doprovod rodičů (s dítětem či bez něj) v situacích, v nichž jsou rodiče nejistí, případně mají komunikační potíže (např. doprovod na jednání s úřadem práce, při hospitalizaci dítěte v nemocnici, při návštěvě školy, kojeneckého ústavu, dětského domova, při jednání s jinými úřady apod.)
 • V odůvodněných případech poskytujeme doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět
 • Nabízíme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – individuální přístup k rodině, podpora pro přiměřené vzdělání dítěte
 • Zprostředkováváme další odbornou pomoc (psycholog, terapeut, právník)
 • Usilujeme o minimalizování a předcházení sociálně patologických jevům v rodinách (domácí násilí, alkoholismus, braní drog, hra na automatech apod.)
 • Poskytujeme základní sociální poradenství pro rodiče, příp. prarodiče nebo jiné příbuzné, kteří mají dítě v péči

Specifické cíle služby

 • Rodina, která zvládá běžné denní záležitosti
 • Rodina, která zvládá hospodaření s penězi
 • Rodina, která se orientuje v sociálním systému a zvládá jednat s úřady a institucemi
 • Rodina, která zvládá standardní péči a výchovu dítěte
 • Rodina, která smysluplně využívá volný čas a je zapojená do společenského života v regionu

Zásady poskytování služby
V naší práci s uživateli klademe důraz na lidský vztah, bezpečný prostor a aktivity, jež vedou k přebírání odpovědnosti za svůj život, k posilování kompetencí a doprovázení, jež povedou k co nejvíce samostatnému životu uživatelů.

Služba je poskytována bezplatně.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum "PRO" /pomoc rodinám, obětem/ Blansko

U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
mob.: 604 920 456
e-mail: %8FhS~ic-ovmVYUSXenx99e4YanBZd54Ys
vedoucí služby: PhDr. Miroslava Přibylová
zařízení poskytovatele: Centrum "PRO" Boskovice
identifikátor služby: 9685721
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 205
IČO: 44 99 02 60

Službu poskytujeme v rámci projektu Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám a projektu Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje.

Projekt Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007713, je financován z Evropského sociálního fondu.

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.