CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLANSKO

Identifikátor služby: 2826680
Zařízení poskytovatele: Charitní pečovatelská služba Blansko
Adresa: Sadová 149/2, 678 01 Blansko
Vedoucí zařízení: Bc. Anna Kalová
tel.: +420 516 410 825
mobil: +420 737 230 852
email: chps@blansko.charita.cz
Bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 203
Provozní doba: pondělí – neděle od 7.00 do 20.00 hod.


ŽÁDOST CHPS.pdf

CENÍK CHPS.pdf

INFORMACE UŽIVATELŮM.pdf

GARANTOVANÁ NABÍDKA CHPS.pdf


Kdo jsme

Charitní pečovatelská služba je terénní služba Diecézní charity Brno - Oblastní charity Blansko, která pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního omezení. Je poskytována po celém okrese Blansko.

Poslání Charitní pečovatelské služby

Posláním Charitní pečovatelské služby Blansko je umožnit seniorům a osobám se sníženou soběstačností z blanenského okresu setrvat co nejdéle v domácím prostředí i při zhoršení zdravotního stavu a přispět tak k jejich celkové pohodě a spokojenosti.

Cíl služby

Cílem Charitní pečovatelské služby Blansko je pomáhat klientovi v úkonech, které si není schopen zajistit vlastními silami.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří senioři, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi.

Provoz služby

Provozní doba Charitní pečovatelské služby je denně od 7.00 do 20.00 hodin vč. víkendů a svátků.

Zásady služby

 • Individuální přístup  - ke každému klientovi přistupujeme individuálně a vycházíme z jeho schopností a dovedností.    

 • Respektování – respektujeme osobnost klienta, jeho svobodu vyznání, přání a zvyklosti.

 • Profesionalita a mlčenlivost – služba je zajišťována kvalifikovanými pracovníky, kteří zachovávají mlčenlivost.
 • Podpora soběstačnosti – službu poskytujeme tak, aby byla v jednotlivých činnostech zachována co největší samostatnost klienta.

Co poskytujeme

1.  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2.  Pomoc při osobní hygieně s poskytnutím podmínek

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti)
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3.  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovoz nebo donáška stravy
 • dovoz stravy do obce vzdálenější od zázemí PS více než 6 km
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

4.  Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezóního úklidu
 • donáška vody
 • topení v kamnech vč.donášky a přípravy topiva, údržba topných zař.
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení či vybavení domácnosti
 • praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy

5.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, instituce, veř.služby a zpět

6.  FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

 • zapůjčení jídlonosičů (2 ks)

7.  Základní sociální poradenství – zdarma

DSCN1702