CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLANSKO

Identifikátor služby: 2826680
Zařízení poskytovatele: Charitní pečovatelská služba Blansko
Adresa: Sadová 149/2, 678 01 Blansko
Vedoucí zařízení: Bc. Anna Kalová
tel.: +420 516 410 825
mobil: +420 737 230 852
email: chps@blansko.charita.cz
Bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 203
Provozní doba: pondělí – neděle od 7.00 – do 20.00 hod.


ŽÁDOST CHPS.pdf

CENÍK CHPS.pdf

INFORMACE UŽIVATELŮM.pdf

GARANTOVANÁ NABÍDKA CHPS.pdf


Kdo jsme

Charitní pečovatelská služba je terénní služba Diecézní charity Brno - Oblastní charity Blansko, která pomáhá lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního omezení. Je poskytována po celém okrese Blansko.

Poslání Charitní pečovatelské služby

Posláním Charitní pečovatelské služby Blansko je umožnit seniorům a osobám se sníženou soběstačností z blanenského okresu setrvat co nejdéle v domácím prostředí i při zhoršení zdravotního stavu a přispět tak k jejich celkové pohodě a spokojenosti.

Cíl služby

Cílem Charitní pečovatelské služby Blansko je pomáhat klientovi v úkonech, které si není schopen zajistit vlastními silami.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Provoz služby

Provozní doba Charitní pečovatelské služby je každý den od 7.00 do 20.00 hod.

Zásady služby

 • Individuální přístup  - ke každému klientovi přistupujeme individuálně a vycházíme z jeho schopností a dovedností.    

 • Respektování – respektujeme osobnost klienta, jeho svobodu vyznání, přání a zvyklosti.

 • Profesionalita a mlčenlivost – služba je zajišťována kvalifikovanými pracovníky, kteří zachovávají mlčenlivost.
 • Podpora soběstačnosti – službu poskytujeme tak, aby byla v jednotlivých činnostech zachována co největší samostatnost klienta.

Co poskytujeme

1.  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2.  Pomoc při osobní hygieně s poskytnutím podmínek

 • pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti)
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3.  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • dovoz nebo donáška stravy
 • dovoz stravy do obce vzdálenější od zázemí PS více než 6 km
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

4.  Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezóního úklidu
 • donáška vody
 • topení v kamnech vč.donášky a přípravy topiva, údržba topných zař.
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení či vybavení domácnosti
 • praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy

5.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, instituce, veř.služby a zpět

6.  FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

 • zapůjčení jídlonosičů (2 ks)

7.  Základní sociální poradenství – zdarma

DSCN1702