CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

Adresa: Sadová 2, 678 01 Blansko
Vedoucí zařízení: Bc. Radka Kuncová
tel.: +420 516 410 825
mobil: +420 733 755 818
e-mail: radka.kuncova@blansko.charita.cz 
Bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 202 


Poslání

Posláním charitní ošetřovatelské služby je zajistit kvalitní zdravotní péči v domácím prostředí. Je určena lidem, kteří se ocitli dočasně nebo trvale v nevýhodné zdravotní situaci a potřebují péči zdravotní sestry.

Cíl služby

 • zajistit ošetřovatelské výkony dle ordinace lékaře v domácnosti klienta
 • nabídnou takovou péči, aby se klient cítil pohodlně nejen v oblasti zdravotní, ale i psychické, sociální a duchovní
 • snažit se o to, aby byla zpět navrácena soběstačnost
 • podílet se na vzájemné a komplexní péči s rodinnými příslušníky, obvodními lékaři i ostatními pracovníky v sociálních službách

Nabízíme a poskytujeme

 • odběry krve a biologického materiálu
 • převazy chronických i akutních ran
 • péče o stomie, tracheostomické kanyly, drény, PEG
 • klyzma, cévkování, péče o permanentní katetr
 • nácvik a zaučení aplikace inzulínu
 • podání injekcí, infúzí
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • provedení peritoneální dialýzy v domácím prostředí

Služba je realizována v celém okrese Blansko prostřednictvím kvalifikovaných zdravotních sester. Frekvenci i obsah návštěv ordinuje obvodní lékař nebo lůžkové oddělení. Péče je plně hrazena z všeobecného zdravotního pojištění. 

Provozní doba

Dispečink – kancelář:

Pondělí – Pátek:  7.00 – 15.30