MOBILNÍ HOSPIC SVATÉHO MARTINA

Adresa: Sadová 2, 678 01  Blansko
Vedoucí Útvaru zdravotní péče: Bc. Radka Kuncová
Vrchní sestra Mobilního hospice: Hana Kudová
tel.: +420 516 410 825
mobil: +420739 328 236
e-mail: mobilni.hospic@blansko.charita.cz
IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 236
Provozní doba: Po zahájení péče je služba dostupná pro klienty nepřetržitě 24 hodin denně.


 

Poslání

Posláním Mobilního hospice svatého Martina je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně a důstojně mohli projít touto životní etapou.  

Cíl služby

Cílem Mobilního hospice svatého Martina je odstranit nežádoucí projevy nemoci a obklopit umírajícího člověka a jeho rodinu láskou, péčí a komfortem.

Cílová skupina

  • osoby všech věkových skupin s vážnou nemocí, které se svými starostmi nechtějí zůstat sami
  • rodinní příslušníci a pečující osoby, které potřebují odpočinek nebo jen podporu, aby nezvyklou a náročnou situaci zvládli

Zásady a principy

-  individuální přístup ke každému uživateli služby

-  respektování lidské důstojnosti

-  respektování náboženské svobody

-  bezpečná a kvalitní služba

-  odbornost a kvalita našich služeb

-  zachovávání mlčenlivosti a diskrétnosti

-  respektování rozhodnutí uživatele služby

 

Nabízíme a poskytujeme

  • ve spolupráci s lékaři zajištění zdravotnických výkonů – injekce, infúze, převazy apod.
  • zajištění komplexní péče o vlastní osobu – pomoc při toaletě, podání stravy, polohování
  • půjčení zdravotnických pomůcek – lůžko, vozík, speciální pomůcky (odsávačky, přístroj k zajištění kyslíku – oxygenátor)
  • poradenství v péči o nemocného
  • pomoc při obstarávání osobních záležitostí – vyřizování žádostí, kontakty s úřady
  • psychologickou pomoc
  • duchovní podporu

Osobám, které se nacházejí v terminálním stadiu nemoci, a jejich rodinným příslušníkům či pečujícím osobám, je zajištěna komplexní péče celého multidisciplinárního týmu, který se snaží uspokojovat všechny potřeby klientů.

Tým je složený z lékaře, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice, psychologa a pastoračního asistenta. Péče o umírajícího klienta je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně, je poskytována v domácím prostředí a vychází z individuálních potřeb umírajícího klienta a pečujících osob. 

Další kontakty

Linka důvěry Blansko: 516 410 668, 737 234 078, nonstop

Bezplatná nádorová linka: po-pá 8.00-15.00, tel.: 800 222 322

Ke stažení:

žádost o domácí hospicovou péči.doc