CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ OLEŠNICE NA MORAVĚ

Identifikátor služby: 3165326

Adresa: Cihelna 620, Olešnice na Moravě 679 74
Vedoucí zařízení: Ing. Marie Adamcová
mobil: +420 737 460 230
e-mail: Yaoh5-9k9bpoQOQ878AC1~2938Es-Z29g
Bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 247


Kdo jsme

Pobytová služba s osmi byty, jejichž provozovatelem je Diecézní charita Brno, Oblastní charity Blansko, která zajišťuje péči o seniory a osoby se zdravotním postižením.

Poslání Chráněného bydlení

Chráněné bydlení Olešnice je pobytová sociální služba, která poskytuje bydlení a péči uživatelům podle jejich potřeb tak, aby mohli v maximální míře žít běžným způsobem života.

Cíl služby

Spokojené žití v chráněném bydlení s individuální péčí, poskytovanou v takovém rozsahu, aby zde klienti spokojeně žili a přitom udržovali kontakty se svým okolím.

Cílová skupina

Chráněné bydlení je určeno pro dospělé lidi od 27 let, kteří z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Věková skupina

 • Dospělí 27 – 64 let
 • Mladší senioři 65 – 79 let
 • Starší senioři 80 let a více

Poskytované služby

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí

Provozní doba

Služba je poskytována nepřetržitě.

Služba není určena pro osoby

 • které jsou plně závislé na celodenní podpoře a péči,
 • s psychózami a psychickými poruchami, při nichž může nemocný ohrozit sebe i druhé nebo jeho chování znemožňuje klidné soužití.

   

Zásady služby

 • Individuální přístup  - ke každému klientovi přistupujeme individuálně a vycházíme z jeho schopností a dovedností.
 • Respektování – respektujeme osobnost klienta, jeho svobodu vyznání, přání a zvyklosti.
 • Profesionalita a mlčenlivost – služba je zajišťována kvalifikovanými pracovníky, kteří zachovávají mlčenlivost.
 • Podpora soběstačnosti – službu poskytujeme tak, aby byla v jednotlivých činnostech zachována co největší samostatnost klienta.

Dokumenty ke stažení:

Průběh sociální služby.pdf
Žádost o umístění do chráněného bydlení.pdf
Vyjádření praktického lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele.pdf
Domácí řád chráněného bydlení.pdf
Ceník chráněného bydlení.pdf