CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ BETANY BOSKOVICE 

identifikátor služby: 6198998
zařízení poskytovatele: Betany Boskovice
adresa: Dukelská 708, 68/12a, 680 01 Boskovice
vedoucí zařízení: Mgr. David Zachoval
tel.: 516 452 147
mobil: 604 939 422, 731 595 968
e-mail: betany.boskovice@blansko.charita.cz
bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 209

Poslání

Jsme tady pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí samostatně bydlet. Poskytujeme jim individuální podporu a péči spojenou s ubytováním.

Cíle

Cílem služby je uživatel, který žije samostatný život co nejvíce podobný životu jeho vrstevníků.

Další cíle:

 • Uživatel zvládá sebeobsluhu a péči o domácnost. Cílem je maximální samostatnost uživatele.
 • Uživatel je v kontaktu s okolním světem, udržuje kontakt s blízkými a využívá veřejné služby.
 • Uživatel se realizuje podle svých přání a možností.

Cílová skupina

Služba chráněného bydlení je poskytována osobám s mentálním postižením lehkého a středního stupně nebo v jeho kombinaci s tělesným postižením od 18 do 64 let věku s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji. Službu neposkytujeme osobám, které jsou upoutány na lůžko.

Charakteristika cílové skupiny

Člověk chce samostatně bydlet, ale nemá podporu svého okolí se na to připravit.

Principy poskytování služby

 • Přiměřené komunikace – s uživateli komunikujeme v souladu s jejich komunikačními schopnostmi a dovednostmi.
 • Diskrétnosti – k uživatelům přistupujeme s ohledem a taktností, respektujeme jejich intimitu
 • Rovnosti – všichni uživatelé mají stejné právo na individuální pomoc a podporu vycházející z jejich potřeb
 • Spolupráce – dbáme na vzájemnou spolupráci mezi pracovníky a uživateli. Uživatele zapojujeme do rozhodování a plánování průběhu služby, vysvětlujeme důvody, hledáme kompromisy.

Uživatelům nabízíme

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Základní sociální poradenství

Kapacita služby je 10 uživatelů.

Úhrada za služby

Úhrady za poskytované služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Stanovení úhrady za službu je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování sociální služby.

Provozní doba

Nepřetržitě

Ke stažení:

CHB Betany - žádost o přijetí.pdf
CHB Betany - vyjádření lékaře.pdf
CHB Betany - vyjádření lékaře kombinované postižení.pdf
CHB Betany - ceník 2019.pdf