CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ BETANY BOSKOVICE 

identifikátor služby: 6198998
zařízení poskytovatele: Betany Boskovice
adresa: Dukelská 708, 68/12a, 680 01 Boskovice
vedoucí zařízení: Mgr. David Zachoval
tel.: +420 516 452 147
mobil: +420 731 595 968
e-mail: betany.boskovice@blansko.charita.cz
bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 209


Provozní doba: nepřetržitě

V případě nezájmu uživatelů o službu v týdnu mezi Vánočními svátky a Novým rokem bude zařízení v daném termínu uzavřeno. Oznámení bude zveřejněno vždy do 20.12. aktuálního roku na webové adrese zařízení.

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Betany Boskovice je poskytovat individuální podporu a péči spojenou s ubytováním lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí samostatně bydlet, ale pro svůj hendikep toho nejsou schopni.

Cíle

Cílem služby je uživatel, který je připravený na samostatný život co nejvíce podobný běžnému životu jeho vrstevníků.

Další cíle:

  • Uživatel nácvikem sebeobsluhy a péče o domácnost upevňuje a rozvíjí svoje schopnosti a dovednosti. Cílem je maximální samostatnost uživatele.
  • Uživatel je v kontaktu s okolním světem, udržuje kontakt s blízkými a využívá veřejné služby
  • Uživatel má možnost se smysluplně realizovat podle svých přání a možností

Cílová skupina

Chráněné bydlení je poskytováno osobám s  mentálním postižením lehkého a středního stupně a osobám s kombinovaným postižením od 18 do 64 let věku.

Charakteristika cílové skupiny

Osoby s mentálním postižením lehkého a středního stupně a kombinovaným postižením v nepříznivé sociální situaci, která zahrnuje:

  • uživatel nikdy samostatně nebydlel a chtěl by si to vyzkoušet
  • uživatel se chce osamostatnit od rodiny
  • uživatel nemá doma pravidelný režim a nemůže se věnovat nácviku sebeobsluhy a péče o domácnost

Principy poskytování služby

  • Přiměřené komunikace - u uživatelů dbáme na rozvoj komunikačních schopností a dovedností a jejich použití v běžném životě
  • Diskrétnosti – k uživatelům přistupujeme s ohledem a taktností, zachováváme mlčenlivost svěřených informací
  • Rovnosti – všichni uživatelé mají stejnou možnost pomoci a podpory vzhledem k jejich potřebám
  • Týmové práce - dbáme na vzájemnou spolupráci mezi pracovníky a uživateli

Kapacita služby je 10 uživatelů.

Úhrada za služby

Ceny za poskytované služby jsou stanoveny v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Stanovení úhrady za službu je nedílnou součástí  Smlouvy o poskytování sociální služby.

Ke stažení:

CHB Betany - žádost o přijetí.pdf
CHB Betany - vyjádření lékaře.pdf
CHB Betany - vyjádření lékaře kombinované postižení.pdf
CHB Betany - ceník.pdf