ÚTVAR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BETANY BOSKOVICE

telefon pracovníků ve službě: 604 939 422
vedoucí útvaru služeb Betany: Mgr. David Zachoval, mob.: 731 595 968
zástupce vedoucího: Mgr. Irena Přibylová, mob..: 732 716 582
adresa: Dukelská 68/12a, 680 01 Boskovice
tel.: 516 452 147
e-mail: betany.boskovice@blansko.charita.cz


Útvar služeb Betany Boskovice poskytuje sociální služby Sociálně terapeutické dílny a Chráněné bydlení. Organizačně zařízení patří pod Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Blansko.

Posláním Oblastní charity Blansko je pomoc lidem, kteří se ocitli v takové životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Tato pomoc je realizována sociálními a zdravotními službami, krizovou, humanitární pomocí a výchovně - vzdělávacími aktivitami, podporou svépomoci a vzájemné pomoci s důrazem na respektování lidské důstojnosti.

Na poslání Oblastní charity Blansko navazuje poslání Betany Boskovice –  Sociálně terapeutických dílen a Chráněného bydlení - viz následující odkazy na jednotlivé služby: