VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách farního areálu Doubravice nad Svitavou, v Blansku v prostorách Klubu Ratolest při Centru “PRO“ Blansko nebo v Boskovicích, U Lázní 1734.

Lektorský tým tvoří:

Mgr. Jana Sedláková – speciální pedagog

RNDr. Miloslava Striová – pěstounka, klíčová pracovnice Sdružení pěstounských rodin

Mgr. Leona Fialová -  sociální pracovnice OSPOD MěÚ Blansko

Mgr. Terezie Havlíčková – sociální pracovnice OSPOD MěÚ Blansko

Bc. Pavla Šimková – sociální pedagog

V každém z modulů bude zařazena jak část teoretická, tak práce ve skupinkách i část prožitková. Při vzdělávání se snažíme umožnit dostatečný prostor i diskuzi, výměně názorů i sdílení cenných zkušeností. Otázky frekventantů jsou vítané. Nabízíme vám čas i prostor v bezpečném přátelském prostředí pro to, abyste se dozvěděli něco nového, načerpali inspiraci i sílu pro plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí, přičemž splníte zároveň i svou zákonnou povinnost vzdělávat se.

Přihlašovat se můžete prostřednictvím:

V roce 2019 si můžete vybrat z následujících kurzů:

Úskalí výchovy dítěte v pěstounské péči

Sobota 18.5.2019,  9-17 hodin, Doubravice nad Svitavou, Pěkná Modrá

Lektorka RNDr. Miloslava Striová společně s manželem Kamilem adoptovali tři děti a dalších pět přijali do pěstounské péče. Od roku 2013 se věnuje profesně doprovázení pěstounských rodin. Od září 2016 pracuje ve Sdružení pěstounských rodin jako klíčová pracovnice. Lektorka provede účastníky vzdělávacího semináře tématy zaměřenými na vztahové vazby dětí v pěstounské péči. Lektorka vychází z bohatých osobních zkušeností s výchovou dětí přijatých do pěstounské rodiny a s doprovázení v pěstounských rodinách.

Témata:

 • Seznámení se s teorií vztahové vazby, jak vzniká u novorozence a batolete
 • Projevy dětí s poruchami vztahové vazby
 • Projevy citové deprivace versus projevy dítěte s ADHD, autismem, FAS
 • Dítě s poruchou vazby v pubertě, problémy s osamostatňováním dětí
 • Vliv osobních kontaktů dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou
 • Spolupráce se školou a dalšími odborníky
 • Možná podpora pěstounské rodiny ve vztahu ke svému okolí

Lektorka: RNDr. Miloslava Striová


Jak pomoci dětem získat sebevědomí

Sobota 8.6.2019,  9-17 hodin, Doubravice nad Svitavou, Pěkná Modrá

Vzdělávací seminář s workshopem, na kterém pěstouni získají informace o tom, jak mohou pomoci dětem získat zdravé sebevědomí.

Společně s lektorkou Mgr. Janou Sedlákovou se budeme společně zabývat otázkami:

 • Jak odkrýt své pozitivní silné stránky
 • Jak lépe porozumět sám sobě
 • Jak si osvojit umění prosadit se
 • Jak nebýt nepopulární
 • Jak si stát za svým názorem, aby se člověk nestal neoblíbeným, zvláště v dospívání

Seminář s workshopem zahrnuje také program pro děti pěstounů, vlastní i v pěstounské péči ve věku od 10 let. Děti se díky programu naučí pracovat na svém sebevědomí, uvědomí si svoje pozitivní vlastnosti a získají povědomí o tom, jak se mohu prosadit v kolektivu vrstevníků kladným způsobem.

Lektorka: Mgr. Jana Sedláková


Zkušenosti pracovnic OSPOD s doprovázením pěstounů

Sobota 21.9.2019, 9-17 hodin, Boskovice, U Lázní 1734, Centrum denních služeb Emanuel Boskovice

Vzdělávací seminář vedený pracovnicemi náhradní rodinné péče Oddělení sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadě v Blansku. Seminář nabídne pěstounům odpovědi na otázky spojené s procesem předání dítěte do pěstounské péče, s právy a povinnostmi pěstounů, předá informace k aktuálnímu vývoji v oblasti náhradní rodinné péče. Součástí semináře jsou kazuistiky. Díky dlouholeté praxi a odborné erudovanosti lektorek budou mít  pěstouni možnost získat odpovědi na řadu svých dotazů spojených s pěstounskou péči.

Lektorky: Mgr. Leona Fialová a Mgr. Terezie Havlíčková


Pro zájemce z řad pěstounů, kteří budou požadovat méně než 8 hodin vzdělávání nabídneme v měsíci říjnu a listopadu vzdělávací kurzy s časovou dotací 4 hodiny. Kurzy se uskuteční v Klubu Ratolest při centru "PRO" Blansko na ulici Sladkovského 2b. Témata upřesníme!

Cena pro jednoho účastníka za 8 hodinový vzdělávací modul je 1600 Kč včetně DPH.

KURZOVNÉ JE NUTNÉ UHRADIT PŘEDEM NA ÚČET ORGANIZACE NEBO OSOBNĚ DLE PŘEDCHOZÍ DOHODY. V žádném případě nelze cenu kurzu platit v den kurzu.

V případě, že Vás naše nabídka vzdělávání zaujala, můžete se hlásit na níže uvedený email či telefony, případně přímo přes naše webové stránky. Pro vystavení osvědčení o vzdělávání pěstounů je nutné uvést i adresu, kontakt na sebe a své datum narození.

V případě změny termínu nebo zrušení kurzu budete předem informováni.

V případě potřeby nabízíme možnost uspořádání vzdělávání společně se zajištěním hlídání. Poplatek za hlídání dětí bude připočten k ceně kurzu /viz. níže/. Hlídání se uskuteční při větším počtu dětí. Prosím, uvádějte i počet a věk dětí v případě, že byste měli zájem o jejich hlídání.

Cena za hlídání dětí:
1 dítě / za 1 hodinu 80 Kč

V případě kurzu č. 2 je do programu možné přihlásit také děti pěstounů, vlastní i v pěstounské péči ve věku 8 let a více

Cena za dítě: 200 Kč


Na místě bude k dispozici káva, čaj a drobné občerstvení. Pro frekventanty vzdělávacích modulů budeme řešit zajištění oběda v místě v některé z restaurací, nebo objednáním na místo vzdělávání.


Individuální konzultační vzdělávání pro pěstouny

Uvědomujeme si, že ne každý se může účastnit vzdělávání mimo svůj domov, proto jsme se rozhodli nabídnout i specifické individuální vzdělávání pěstounům, kteří mají závažné obtíže, kvůli kterým se nemohou zúčastnit vzdělávání v jiném prostředí. V případě vyhodnocení potřebnosti pracovníky OSPOD, nabízíme individuální konzultační vzdělávání pro pěstouny v jejich přirozeném prostředí - cena za 1 hodinu konzultačního vzdělávání je 600 Kč. Čas se řídí dle potřeb pěstounů a možností lektorů, na základě předchozí dohody.


Pokud byste měli zájem o nějaká další témata vzdělávání, nebo máte něco týkající se vzdělávání pěstounů, neváhejte a napište nám, jakýkoliv podnět z vaší strany je vítaný, a jsme za něj rádi.
 
Těšíme se na setkání s Vámi.
Váš lektorský tým a pracovníci Oblastní charity Blansko
 
Koordinátorka vzdělávání
Bc. Pavla Šimková
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Blansko
Centrum "PRO" Blansko

Sladkovského 2b, Blansko
mobil: +420 731 628 943 
e-mail: vzdelavani@blansko.charita.cz, pavla.simkova@blansko.charita.cz
www.blansko.charita.cz /rodina/problansko/vzdelavani-pestounu/

IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100

Variabilní symbol vám bude přidělen po přihlášení