Vzdělávací aktivity:

Harmonický způsob života v rodině jako celek

Cílem aktivity "Cesta k harmonickému způsobu života v rodině jako celek" je osvojení si užitečných a praktických metod, jak porozumět chování svých dětí.

Účastníci vzdělávání získají podněty a typy, jak aktivně jejich chování ovlivňovat či jak aktivně ovlivňovat své reakce na chování dětí.

Nauč íse pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života, na co je třeba klást při výchově dítěte důraz,získají typy a návody, jak nově nabyté vědomosti procvičovat v domácím prostředí a budou mít možnostporadit se o tom, co je z pohledu rodiče konkrétně zajímá.

Vzdělávací aktivita bude podporovat naše klienty v upevňování a nápravě vztahů mezi rodiči, dětmia prarodiči, vést k lepšímu porozumění svým dětem. Naučí rodiče, jak správně s dětmi komunikovata povzbuzovat je, jak řešit konflikty a předcházet špatnému chování. Tuto vzdělávací aktivitubudeme realizovat skupinově a v případě potřeby a na doporučení OSPOD individuálně.Skupinově bude probíhat v pěti setkáních. Ve všech setkáních lektor podá krátký teoretický výklad a na velkém množství praktických příkladů i nácviků modelových situací ze života rodin ukáže rodičůmprincipy a zásady výchovy založené na spolupráci a respektu mezi rodiči a dětmi. Všechny setkání vedou certifikovaní lektoři. V době účasti rodičů na aktivitách je zajištěna péče o děti v rámcidoprovodného programu. Tyto služby zajišťujeme ve spolupráci s Klubem Ratolest Blansko.

Při individuálních tréninkových aktivitách, jako podpůrném programu pro rodiny s dětmi v obtížnéživotní situaci, bude odborný pracovník navštěvovat rodiny v jejich přirozeném prostředí, jež na základě spolupráce vytipoval a doporučil OSPOD. Bude podporovat rodiče v péči o děti,zkvalitňování rodinných vztahů a celkovou harmonizaci rodiny.Témata jednotlivých setkání:

  • 1. Výchova k odpovědnosti a samostatnosti
  • 2. Komunikace v rodině
  • 3. Zvládání emocí
  • 4. Řešení konfliktů
  • 5. Time management v rodině

Na aktivitě se podílí speciální pedagog, pedagog, pracovník prorodinných aktivit.