PREVENCE DOMÁCÍHO NÁSILÍ

V rámci prevence domácího násilí proběhnou  v měsících září, říjen, listopad ve třech setkáních osvětová akce „Domácí násilí v rodině"

  • Co je a co není domácí násilí, koho se může týkat
  • Dítě jako osoba ohrožená domácím násilím
  • Jak se bránit a kde hledat

Akce je určena pro veřejnost

domácí násilí Boskovice

 

domácí násilí Blansko

V případě dotazů volejte 737 230 848.