NADREGIONÁLNÍ PROGRAM 2019

V roce 2019 budeme opět realizovat Nadregionální vzdělávací program (dále NVP), který bude probíhat na území Jihomoravského Kraje a Kraje Vysočina ve čtyřech zařízeních prorodinných služeb Diecézní charity Brno: Centrum pro rodiče s dětmi – Kopretina v Radešínské Svratce, Centrum podpory rodin Ruth v Třebíči, Projekt Spona Blansko, RC Sluníčko Dolní Bojanovice.

Společným tématem  NRP na rok 2019 je "Rodiny v náročných životních situacích". Zahrnuje např. témata:  Ztráty a jak se s nimi vyrovnat, Šikana a její prevence, Konflikty a domácí násilí v rodině a jeho vliv na dítě, Rozvod a jeho důsledky na vývoj a výchovu dítěte. Projekt Spona Blansko se setkává při práci ve svých aktivitách často s klienty, kteří se dlouhodobě ocitají v náročných životních situacích.  Nadregionální program se v roce 2019 zaměří na zvládání náročných a obtížných situací v rodině, které mohou způsobovat problémy v rodinném životě a následně vést ke vzniku krize rodiny jako celku. Dále chce program preventivně působit v oblasti domácího násilí a rozpadu rodiny, aby si rodiče zodpovědně uvědomovali, jakým způsobem jejich rozhodnutí ovlivní život dítěte, následně jeho další vývoj a potřeby (rozvod – rozchod, předávání dětí, domácí násilí v rodině pokud se neřeší, konfliktní situace v rodině apod.). Volba témat NVP a dlouhodobé zkušenosti lektorů budou zárukou zkvalitnění podpory rodin v projektu.

Na základě zkušeností z předchozích období využijeme metody střídaní společné práce skupiny rodičů s dětmi i skupiny rodičů zaměřené na rozvíjení rodičovských schopností a dovedností. K lektorování využijeme spolupracovníky z odborného kolegia prorodinných služeb DCH Brno z důvodu podpory vzájemné spolupráce a pro snížení nákladů v oblasti lektorného.

V projektu SPONA Blansko se v měsíci září a říjnu uskuteční odborný program, který povedou lektorky ze spolupracujících zařízení

1) Ztráty a jak se s nimi vyrovnat

 Životní ztráty a způsoby jejich zvládání: V úvodní části programu se nejdříve podíváme na jednotlivé druhy životních ztrát a fáze, kterými dítě či dospělá osoba i jejich rodinní příslušníci procházejí. Zaměříme se na potřeby zúčastněných, vhodné způsoby komunikace a řešení konfliktních situací.

2) Rozvod a jeho důsledky na vývoj a výchovu dítěte

Povinnosti rodičů k dětem – jednat vždy ve prospěch dítěte, střídavé péče, ztráta bezpečí a jistoty, nestabilita v rodině. Jak dítěti pomoci překonat rozchod rodičů, aby nebylo poškozeno v dalším vývoji. V případech porozvodových konfliktů se zaměříme na styk s dětmi, důležitost jednotné výchovy a výchov. přístupů, bezpečný prostor, výživné na děti apod.