NADREGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – HARMONIE V RODINĚ

Cílem tohoto programu je rozvoj rodičovských kompetencí za doprovodu odborných pracovníků, které proběhne na pěti místech ve dvou krajích (Jihomoravský,Vysočina).
Témata jednotlivých cyklů:

  • Dobré partnerské vztahy(komunikace v rodině, širší vztahy v rodině, vzorce chování přenášené z           původní rodiny, hodnoty v rodině

  • Dítě v rodině (narození dítěte do rodiny, vztahy mezi sourozenci, rodičovské role (mateřská a    otcovská role), stanovení hranic ve výchově
  • Podpora osobnosti dítěte (rituály, role, vzorce výchovy, co dítě rozvíjí
  • Rodinný režim (při narození dítěte, nástupu rodiče do práce, dítěte do školky, školy, volný čas)

     V Blansku proběhne první  cyklus, Klub Ratolest, Sladkovského 2b, (datum bude upřesněno)