SPONA - Rodinná politika 

adresa: Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 411 410, mob.: 737 230 848
vedoucí projektu: Bc. Kateřina Daňková
e-mail: 68Go87d7T_nx1~l7VX~l2Zdk6hkmYZhaa8kmb
IČO: 44 99 02 60
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 231


Zveme veřejnost na osvětovou akci o Prevenci domácího násilí. Dozvíte se, co je a co není domácí násilí, jak pomoci osobě, která se setkává s domácím násilím.

V případě dotazů volejte Kateřině Daňkové na tel. 737 230 848

domácí násilí Boskovice

domácí násilí Blansko

 

Posláním projektu SPONA Blansko – Rodinná politika je komplexní podpora a pomoc všem rodinám, rodičům s dětmi jednotlivcům, kteří se mohou nebo se ocitají v ohrožení a jsou v agendě SPOD. Podporujeme rodiny s dětmi ve zkvalitňování a upevňování rodičovských kompetencí a v péči o děti, v upevňování vzájemných vztahů, tak, aby došlo ke stabilizaci rodinného prostředí.


Základní hodnoty

Projekt SPONA – Rodinná politika vychází ze základních zásad a hodnot Charity ČR, jimiž jsou láska, úcta, věrnost, respekt, důvěra, vzájemná pomoc členů rodiny, soudržnost, tolerance, přátelství a dobré mezigenerační vztahy.
 
Hlavním cílem je samostatně fungující harmonická rodina.

Cílová skupina

 • rodiče s dětmi v agendě SPOD
 • rodiny s dětmi, i jednotlivci, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení
 • biologické děti pěstounů
 • věkově neomezená

V rámci projektu nabízíme

 • základní individuální poradenství
 • individuální konzultace s odborníky
 • spolupráci s rodinou formou ambulantní a terénní
 • asistované kontakty
 • osvětové besedy
 • vzdělávací akce
 • vzdělávání pěstounů

Tým odborníků

 • psycholožka
 • speciální pedagožka
 • právnička

 Základní poradenství s možností nakontaktování odborníků pondělí - pátek 8:00 -15:00 hodin

 • psycholožka PhDr. Jitka Barešová,  út 11:00-17:00  Blansko, Bartošova 1, 1.patro- vchod po schodišti z terasy
 • speciální pedagožka Bc. Kateřina Daňková, Blansko, Sladkovského 2b
 • právnička JUDr. Marie Petráčková, první čtvrtek v měsíci 9:00 - 15:00, Blansko, Bartošova1, 1. patro - vchod po schodišti z terasy

Ke konzultacím k odborníkům je nutné se objednat na tel. 737 230 848 nebo na emailem katerina.dankova@blansko.charita.cz

Služba je poskytována zdarma.


Logo_MPSV_Rodina_02_textvedle_color

"Akivity projektu SPONA  Blansko jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina"