SPONA - Rodinná politika 

adresa: Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 411 410, mob.: 728 012 932
vedoucí projektu: Bc. Pavla Šimková
e-mail: _8IvRWia8dBFRYUSXenx99e4YanBZd54Ys
IČO: 44 99 02 60
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 231


Poslání

Posláním projektu SPONA – Rodinná politika je komplexní podpora a pomoc všem rodinám, rodičům s dětmi jednotlivcům, kteří se mohou nebo se ocitají v ohrožení a jsou v agendě SPOD. Podporujeme rodiny s dětmi ve zkvalitňování a upevňování rodičovských kompetencí a v péči o děti, v upevňování vzájemných vztahů, tak, aby došlo ke stabilizaci rodinného prostředí.

Základní hodnoty

Projekt SPONA – Rodinná politika vychází ze základních zásad a hodnot Charity ČR, jimiž jsou láska, úcta, věrnost, respekt, důvěra, vzájemná pomoc členů rodiny, soudržnost, tolerance, přátelství a dobré mezigenerační vztahy.
 
Hlavním cílem je samostatně fungující harmonická rodina.

Cílová skupina

 • rodiče s dětmi v agendě SPOD
 • rodiny s dětmi, i jednotlivci, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožení
 • biologické děti pěstounů
 • věkově neomezená

V rámci projektu nabízíme

 • základní individuální poradenství
 • individuální konzultace s odborníky
 • spolupráci s rodinou formou ambulantní a terénní
 • asistované kontakty
 • osvětové besedy
 • vzdělávací akce
 • vzdělávání pěstounů

Tým odborníků

 • psycholožka
 • speciální pedagožka
 • právnička

Základní poradenství s možností nakontaktování odborníků

Psychologické poradenství:

 • rodinné, partnerské poradenství týkající se rodičovství, péče o děti, posilování rodinných vztahů, výchovy a vývoje dětí, rozvodové problematiky
 • rodičovské kompetence a jejich limity
 • předcházení možnému ohrožení rodiny

čtvrtek                      10.00 - 15.00            Radovánek, Bartošova 1, Blansko

úterý                         08.00 - 15.30            Charitní poradna, U Lázní1734 , Boskovice

čtvrtek                      07.30 - 15.00             Klub Ratolest, Sladkovského 2b, Blansko

Právní poradenství:

 • dluhová problematika, rodinné právo, pracovně- právní vztahy, oblast ochrany práv rodin s dětmi a seniory, rozvodová problematika
 • každý první čtvrtek v měsíci 9.00 - 15.00, Radovánek, Bartošova 1, Blansko

Speciálně pedagogické poradenství:

 • řešení výchova a vývoje dětí se specifickými potřebami, vývoje dítěte, výchovných přístupů
 • konzultace zátěžových situací při výchově a v nových životních situacích rodin
 • podpora rodin s dětmi s handicapem, motivace, rozvoj dítěte
 • dle dohody Klub Ratolest, Sladkovského 2b, Blansko

K odborníkům je možné se objednat přes pracovníky prorodinných služeb takto:

po, st, pá  08.00 - 11.30,  13.00 - 15.00 hodin

tel. 516 411 400, 731 628 943

e-mail: Spona.poradenstvi@blansko.charita.cz


Logo_MPSV_Rodina_02_textvedle_color

"Akivity projektu SPONA Blansko jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina"

3._SitMC_logo_zkratka

Jsme členem Sítě pro rodinu, z.s.