Tréninkové aktivity na podporu psychomotorického vývoje dětí pro děti od 1 roku do 5 let

 úterý a čtvrtek od  9 -10 hodin pod vedením akreditovaných cvičitelek, poplatek 60,-Kč.

Praktická podpora psychomotorického vývoje batolat a dětí předškolního věku – správnost cviků, působení na zdravý vývoj organismu dítěte, který vede k optimální odolnosti organismu a zlepšení imunitního systému. Upevňuje se citové pouto rodiče k dítěti. Rodiče se aktivně podílí na získávání nových dovedností dítěte. Dítě si nenásilnou formou vytváří sociální vztahy se svými vrstevníky. Zároveň se učí poznávat rytmus, který má velký význam pro rozvoj řeči. Podporou od rodičů vedeme děti ke spontánnímu projevu, rozvíjíme smysl pro cítění, vnímání hudby a koordinaci pohybu.

Aktivní účast rodiče formuje citovou a volní stránku dítěte -  vstřícnost, chování se k sobě – pravidla slušného chování – poděkování, pozdrav…

Rodič se na setkáních učí dítě chválit a podporovat, projevuje mu lásku a dítě ji na základě učení nápodobou opětuje.

Rodiče vytvářejí svépomocné skupiny, kde dochází k posílení rodičovských  kompetencí, učí se novým dovednostem, podporují a sdílejí se vzájemně.

Aktivitu nabízíme všem rodinám bez ohledu na rasu, náboženskou a politickou příslušnost i sociální postavení.

Tréninkové pohybové aktivity vedou akreditovaní odborníci na pohybové aktivity rodičů s dětmi předškolního věku,  je přizvána fyzioterapeutka.