Výchova v rodině

Nadregionální vzdělávací a tréninkový program pro rodiče s dětmi, skládající se ze 4 na sebe navazujících 2 denních cyklů, zabývajících se výchovou v rodině a rodinnými vztahy v různých vývojových obdobích dítěte. Program proběhne na území Kraje Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského Kraje za účasti klientů a pracovníků prorodinných projektů. V programu bude docházet ke střídání aktivit, které budou zaměřeny na společnou práci rodičů a dětí a na rozvíjení a upevňování rodičovských kompetencí za doprovodu odborných lektorů z řad psychologů, spec. pedagogů, lékařů. Při tomto programu budou zajištěny doprovodné služby pro rodiče v podobě aktivit pro děti, zajišťované pracovníky pořádajícího projektu.