Svépomocná skupina s předškoláky

Šikulky

Rozvoj motorických a kreativních dovedností pod vedením pedgogů a dobrovolníků. Setkávání v úterý od 10,00 do 11,00 hodin - Šikulky, tvořivá dopoledne poplatek 60,-Kč za vstup.  

 

Zpívánky s hýbánky

Určené pro maminky, tatínky či babičky s dětmi od 1,5 – 4 let. Cílem je seznámit děti s českými lidovými písničkami, probudit v nich rytmus, zájem o tanec a zpěv přirozeným a nenásilným způsobem. Setkávání viz  Zpivanky.pdf poplatek 60,-Kč za vstup