Klub Ratolest

Adresa: Centrum "PRO" Blansko, Sladkovského 2 b, 67801 Blansko
Vedoucí zařízení: Bc. Pavla Šimková
Mobil: +420 731 628 943
E-mail: ~8Gy23ilVX~l2Zdk6hkmYZhaa8kmb
IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 223

Facebook: facebook.com/klub.ratolest

Provozní doba: Pondělí - pátek 8:00 - 15:00 hodin

Pravidelné i jednorázové aktivity dle aktuálního programu.


AKTUÁLNÍ NABÍDKA:

1,Mikuláš

 

Aktivity Klubu Ratolest na listopad 2018

Čtvrtek 8.11.2018 od 10.00 hodin "Péče o dítě a návrat do zaměstnání". Pečujete o dítě/děti? Plánujete návrat do zaměstnání? Zvažujete další zaměstnání? Srdečně Vás zveme na besedu se zaměstnanci Úřadu práce ČR do Klubu Ratolest na Sladkovského 2b. Dozvíte se informace z oblasti státní sociální podpory (rodičovské příspěvky, přídavky na děti, příspěvky na bydlení…), z oblasti evidence a podpory v nezaměstnanosti a oblasti možností dalšího vzdělávání. Aktivita je podporována z dotačního programu MPSV Rodina a v rámci Týdnů vzdělávání dospělých v JMK. Hlídání děti zajištěno. Další informace na: ratolest@blansko.charita.cz, tel: 731628943.

Čtvrtek 8.11.2018 od 16.30 hodin srdečnězveme rodiče i prarodiče na odbornou besedu "Období vzdoru - mýtus, nebo na tom něco je?". Kladete si otázky: Období vzdoru - kolik jich vlastně je? Co se to s mým dítětem děje? Co se to děje se mnou jako rodičem? Přijďte si společně zodpovědět tyto otázky a dozvědět se o problémových vývojových obdobích dětí, o tom jaký vliv mají změny v nejbližším okolí na vývoj dítěte a jeho chování. Besedou Vás provede Mgr. Mirka Hlaváčková v Klubu Ratolest na Sladkovského 2b. Aktivita je podporována z dotačního programu MPSV Rodina. Příspěvek na materiál 40,- Kč. Hlídání děti zajištěno. Další informace na: ratolest@blansko.charita.cz, tel: 731628943

Pátek 9.11.2018 od 16.45 hodin srdečně zveme rodiny s dětmi i širokou veřejnost na tradiční "Pochod světýlek ke sv. Martinovi". Sraz v 16.45 hodin před Centrem "PRO" Blansko, Sladkovského 2b. Na pochod se společně vydáme v 17.00 hodin. Nezapomeňte si vzít světýlka, lampičky, lampióny. Cesta pochodu povede přes zámecký park, ZUŠ, náměstí Svobody, kolem cukrárny Severka, Aquaparku, přes cyklostezku, most, ke kostelu sv. Martina na Starém Blansku. Na farním dvoře společně přivítáme sv. Martina a zazpíváme si Píseň o svatém Martinovi. Akce probíhá již tradičně ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Blansku a Městem Blansko. Další informace na: ratolest@blansko.charita.cz, tel: 731628943

Pondělí 12.11.2018 od 10.00 hodin milí rodiče a prarodiče, srdečně Vás zveme na odbornou besedu s diskusí "Významné okamžiky v životě dítěte". Jak mohou ovlivnit chování dítěte okamžiky a události jako je narození dalšího sourozence, nástup do předškolního zařízení, nástup školní docházky, pohlavní dozrávání apod.? Besedou Vás provede speciální pedagožka Mgr. Jana Sedláková v Klubu Ratolest na Sladkovského 2b. Aktivita je podporována z dotačního programu MPSV Rodina. Příspěvek na materiál 40,- Kč. Hlídání děti zajištěno. Další informace na: ratolest@blansko.charita.cz, tel: 731628943

Čtvrtek 22.11.2018 od 16.30 hodin srdečně zveme rodiče i prarodiče na odbornou besedu "Pozitivně na výchovu". Jak si udržet optimistický přístup při řešení problému při výchově dětí? Jak zdravě vnímat sám sebe? Jak se vzájemně v rodině respektovat? Jak vést děti k pozitivnímu myšlení? Přijďte se společně s lektorkou Mgr. Mirkou Hlaváčkovou zamyslet nad těmito i dalšími otázkami do Klubu Ratolest na Sladkovského 2b. Aktivita je podporována z dotačního programu MPSV Rodina. Příspěvek na materiál 40,- Kč. Hlídání děti zajištěno. Další informace na: ratolest@blansko.charita.cz, tel: 731628943

 


 

 • Hledáme do Klubu Ratolest šikovné maminky pro vedení výtvarných a pohybových aktivit. Ozvěte se nám! :) Hledáme dobrovolníky
   

Klub Ratolest

Klub Ratolest je součástí komplexu služeb Centra "PRO" /Pomoc Rodinám Obětem/ Blansko. Klub Ratolest poskytuje prorodinné služby rodinám s dětmi z Blanska a blanenského regionu.

Klub Ratolest byl založen 1. 9. 1997. Je realizován díky finanční podpoře MPSV Rodina, Jihomoravského kraje, Města Blanska, nadačních příspěvků, místních sponzorů, darů a vlastních prostředků. Klub Ratolest je členem Odborného kolegia prorodinných služeb Diecézní charity Brno a Sítě pro rodinu z. s. Na přípravě, realizaci a vedení některých aktivit se podílejí dobrovolníci.

Posláním

Klub Ratolest je komplexní podpora a pomoc všem rodinám, rodičům s dětmi, rodinám ohroženým negativními jevy, bez ohledu na jejich sociální situaci, národnost, vyznání či etnikum.

Cílem

je posilování významu rodiny ve společnosti, kvalitních vztahů mezi generacemi, posílit rodičovské kompetence při výchově a péči o děti, získat nové vědomosti. Umožnit rodičům s dětmi vzájemnou výměnu zkušeností, aktiviní a smysluplné společné trávení volného času. Podpořit setkávání dětí s vrstevníky a celým rodinám zapojení do života komunity.

Cílová skupina

 • rodiče s dětmi
 • širší rodiny
 • rodiny ohrožené negativními jevy

Věnujeme se oblastem činností:

Oblast odborného poradenství

 • Základní individuální poradenství
 • Odborné poradenství :
  • Psychologické
  • Právní
  • Speciálně pedagogické
  • Pedagogické

Oblast vzdělávání

 • Besedy, přednášky, kurzy, workshopy
 • Osvětová činnost

Oblast zájmová

 • Pohybové aktivity
 • Výtvarné dílny
 • Jednorázové akce pro širokou veřejnost
 • Příměstské tábory

Oblast podpory rodin a rodičů s dětmi

 • Podpůrné a diskusní skupiny rodičů dětí se specifickými potřebami
 • (ADHD, poruchy učení, zdravotní postižení apod.)

priloha_c.11_a_logo_JMK_barevné

Jihomoravský kraj poskytl dotaci na realizaci projektu " Dovybavení a obměna zastaralých a nefunkčních částí táborové základny va farním areálu Doubravice nad Svitavou"

Jihomoravský kraj poskytl dotaci na realizaci aktivit Klubu Ratolest v projektu "Aktivní rodina"

 

Logo_MPSV_Rodina_02_textvedle_color

"Akivity projektu Klub Ratolest Blansko jsou podpořenyz dotačního programu MPSV Rodina"

 

Blansko znak

"Činnost Klubu Ratolest je realizována za finanční podpory Města Blansko"

 

3._SitMC_logo_zkratka

Klub Ratolest je členem  Sítě pro rodinu, z.s.


 

Spolupracujeme s VŠUDYBÝLEK Blansko z.s. web: vsudybylek-blansko.webnode.cz

Kontakt: Jana Štefanová tel. 723 687 961