Klub Ratolest

Adresa: Centrum "PRO" Blansko, Sladkovského 2 b, 67801 Blansko
Vedoucí zařízení: Bc. Pavla Šimková
Mobil: +420 731 628 943
E-mail: ~8Gy23ilVX~l2Zdk6hkmYZhaa8kmb
IČO: 44 99 02 60
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 223

Facebook: facebook.com/klub.ratolest

Provozní doba: Pondělí - pátek 8:00 - 15:00 hodin

Pravidelné i jednorázové aktivity dle aktuálního programu.

Milí rodiče a prarodiče, milé děti, všechny Vás zdravíme a věříme, že jste si užili báječné léto. Srdečně Vás zveme do Klubu Ratolest do našich aktivit. Všechny pravidelné aktivity již běží a můžete se jich zúčasnit, pouze Všeználek začne od 3. 10. 2018. Podívejte se také nabídku vzdělávacich aktivit na září a řijen. Hned v úterý 18. 9. 2018 od 16:30 hodin jste zváni s ochutnávkou zaměřenou na Bio nápoje.

Těšíme se na Vás v Klubu!


AKTUÁLNÍ NABÍDKA:

1,24


 

 • Hledáme do Klubu Ratolest šikovné maminky pro vedení výtvarných a pohybových aktivit. Ozvěte se nám! :) Hledáme dobrovolníky
   

Klub Ratolest

Klub Ratolest je součástí komplexu služeb Centra "PRO" /Pomoc Rodinám Obětem/ Blansko. Klub Ratolest poskytuje prorodinné služby rodinám s dětmi z Blanska a blanenského regionu.

Klub Ratolest byl založen 1. 9. 1997. Je realizován díky finanční podpoře MPSV Rodina, Jihomoravského kraje, Města Blanska, nadačních příspěvků, místních sponzorů, darů a vlastních prostředků. Klub Ratolest je členem Odborného kolegia prorodinných služeb Diecézní charity Brno a Sítě pro rodinu z. s. Na přípravě, realizaci a vedení některých aktivit se podílejí dobrovolníci.

Posláním

Klub Ratolest je komplexní podpora a pomoc všem rodinám, rodičům s dětmi, rodinám ohroženým negativními jevy, bez ohledu na jejich sociální situaci, národnost, vyznání či etnikum.

Cílem

je posilování významu rodiny ve společnosti, kvalitních vztahů mezi generacemi, posílit rodičovské kompetence při výchově a péči o děti, získat nové vědomosti. Umožnit rodičům s dětmi vzájemnou výměnu zkušeností, aktiviní a smysluplné společné trávení volného času. Podpořit setkávání dětí s vrstevníky a celým rodinám zapojení do života komunity.

Cílová skupina

 • rodiče s dětmi
 • širší rodiny
 • rodiny ohrožené negativními jevy

Věnujeme se oblastem činností:

Oblast odborného poradenství

 • Základní individuální poradenství
 • Odborné poradenství :
  • Psychologické
  • Právní
  • Speciálně pedagogické
  • Pedagogické

Oblast vzdělávání

 • Besedy, přednášky, kurzy, workshopy
 • Osvětová činnost

Oblast zájmová

 • Pohybové aktivity
 • Výtvarné dílny
 • Jednorázové akce pro širokou veřejnost
 • Příměstské tábory

Oblast podpory rodin a rodičů s dětmi

 • Podpůrné a diskusní skupiny rodičů dětí se specifickými potřebami
 • (ADHD, poruchy učení, zdravotní postižení apod.)

priloha_c.11_a_logo_JMK_barevné

Jihomoravský kraj poskytl dotaci na realizaci projektu " Dovybavení a obměna zastaralých a nefunkčních částí táborové základny va farním areálu Doubravice nad Svitavou"

Jihomoravský kraj poskytl dotaci na realizaci aktivit Klubu Ratolest v projektu "Aktivní rodina"

 

Logo_MPSV_Rodina_02_textvedle_color

"Akivity projektu Klub Ratolest Blansko jsou podpořenyz dotačního programu MPSV Rodina"

 

Blansko znak

"Činnost Klubu Ratolest je realizována za finanční podpory Města Blansko"

 

3._SitMC_logo_zkratka

Klub Ratolest je členem  Sítě pro rodinu, z.s.


 

Spolupracujeme s VŠUDYBÝLEK Blansko z.s. web: vsudybylek-blansko.webnode.cz

Kontakt: Jana Štefanová tel. 723 687 961