PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

adresa: Sadová 2, 678 01 Blansko
vedoucí zařízení: Romana Holcnerová DiS.
tel.: 516 410 825
mobil: 737 230 836
e-mail: pujcovna@blansko.charita.cz

Kompenzační pomůcky lze zapůjčit všem bez rozdílu věku i místa bydliště, půjčení probíhá na základě uzavření smlouvy na dobu určitou do 31. 12. s možností prodloužení. Půjčovné se řídí podle platného ceníku, platba probíhá pravidelně 1x za měsíc. Nejsou-li pomůcky na skladě, je možné požadavek zapsat do pořadníku čekatelů maximálně na dobu 2 měsíců.

Provozní doba půjčovny: Po – Pá: 7:00 - 15:30

V případě zájmu jsme schopni zajistit převoz námi zapůjčovaných pomůcek pomocí služby ASITAXI.
Cenu vám sdělíme na vyžádání.

 CENÍK POPLATKŮ od 1.7.2016.pdf