Sbírky a kampaně

Kampaně pro firmy

7 statečných pro Charitu = hledáme firmy, které podpoří dobrou věc pravidelnou podporou.

Logo 7 statečných - bez

   Jak pomoci?

  • Pravidelným měsíčním příspěvkem na účet: 156 35 631 / 0100.
  • Podporou charitních akcí např. Koláč pro hospic. V rámci sbírky objednáte pro své zaměstnance koláče a výtěžek jde na Mobilní hospic sv. Martina.
  • Pronájmem relaxačního areálu „Janova zahrada“ v Doubravici na Svitavou na teambuilding, firemní oslavu nebo na akce pro zaměstnance.
  • Firemním dobrovolnictvím.

    Staňte se jedním ze "7 STATEČNÝCH"... neodkládej dobro až na zítra, teď je Tvůj čas.
    Logo Eden_02
    Spolupráce v roce 2020 se připravuje s firmou: Eden Europe, s.r.o.

Kampaň pro pravidelné individuální dárce

Každá kapka pomáhá = kampaň pro drobné pravidelné dárce
LOGO - Kazda kapka pomaha_min01

 


Pro začátek jeden příběh:

Na okraji polopouště byl vysázený malý sad. Půda byla kamenitá a stromky bojovaly se suchým prostředím. Jednou šel kolem cizí člověk a podivil se, když v řadě stromů uviděl strom, který převyšoval ostatní a lišil se bujnou korunou. Muž přemýšlel, v čem můžou být jiné podmínky, že se ten strom liší. Možná půda? Nebo něco jiného? Tak šel blíž a začal odhrabávat hlínu s kamením od kmene stromu. K jeho překvapení zde bylo pod povrchem o něco vlhčeji než jinde.
Dal se do pátrání a zjistil, že podél sadu vede pod zemí potrubí s pitnou vodou. A právě zde u jedné potrubní spojky byla nepatrná netěsnost, kterou se každý pár vteřin dostala ven malá kapka. A tyto malé kapky stačily, aby na kraji polopouště vyrost silný strom.
A tak se zrodil příběh kapkového zavlažování - systému, který oživuje pouště.

Každý z nás je kapkou, která může zavlažovat – i nepatrně – oblasti polopouště životě. Tak jako malá pravidelná kapka pomohla vyrůst stromu, tak i malý příspěvek, který se opakuje, dokáže pomoci mnoha lidem kolem tebe.

Každý dar je malá kapka, která pomáhá:

50 Kč = jedna noc v noclehárně pro muže

100 Kč = pastelky, sešity a omalovánky do školy pro dítě z Azylového domu


200 Kč = možnost výletu pro jednoho člověka s hendikepem ve stacionáři

500 Kč = materiál pro terapeutické dílny pro nácvik dovedností a rozvoj jemné motoriky postižených lidí

Kam se obrátit ohledně daru?
Kontaktujte člověka, který Vám rád pomůže:

Pavel Perout - fundraiser
mobil: +420 731 646 972
e-mail: pavel.perout@blansko.charita.cz

Tříkrálová sbírka Blansko

post_940x788_dekujeme_96dpi