Auto pro Betany

IMG_4511

Přispějte na auto pro Betany

  • Pro klienty Betany Boskovice potřebujeme nové, vícemístné auto s plošinou
  • Pomozte lidem na vozíku a s dalším postižením udržet kontakt se světem
  • Darujte jim mobilitu!

 


Nebo podpořte nákup automobilu na účet blanenské Charity:
156 35 631 / 0100, VS 27007
(do zprávy pro příjemce nezapomeňte zadat váš email, abychom vám mohli vystavit potvrzení o daru ke snížení daňového základu)

 Pro Jana Chráněné bydlení Betany Boskovice představuje jediný domov. V minulosti žil s rodinou, často se k ní vracel na víkendy, ale rodiče zestárli a už nejsou schopni mu poskytnout péči, jakou potřebuje. V současnosti se o něj starají výhradně pracovníci Betany.
Jan má těžkou formu postižení, pro svůj pohyb využívá invalidní vozík, který však sám nedokáže ovládat, potřebuje k přesunům pomoc asistenta. Nebýt automobilu, stěží by se dostal do města nebo na jiná místa, která by rád navštívil. Zvláště v zimních měsících, kdy jsou chodníky nesjízdné, automobil Janovi a dalším klientům Betany umožňuje přesunovat se po městě

 

  • Speciální vícemístný automobil s nástupní plošinou pro vozíčkáře vyjde na celkem 950 tisíc korun
  • Jeho nákup umožní klientům Chráněného bydlení Betany Boskovice zachovat a prohloubit spojení s vnějším světem 
  • V současné době jsou 4 z 10 klientů Betany lidé s postižením dolních končetin
  • Pracovníci Betany nejsou schopni bez auta zajistit ani v plném počtu ve službě přesun všech klientů s postižením dolních končetin na kulturní akce, nákupy a za dalšími výchovnými, vzdělávacími a aktivizačními činnostmi
  • Automobil je proto nutný také pro běžný provoz služby

SnipImage(1)