NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ZLATÁ ZASTÁVKA ADAMOV

Identifikátor služby: 9054343
Zařízení poskytovatele: Zlatá zastávka Adamov
Adresa: Komenského 322/6, 679 04  Adamov
tel.: + 420 515 531 152
e-mail: g5Mk9d5n68kkUZcgc7c-S-5f%dBhT65j4mnhTj
Vedoucí zařízení: Petra Kubínová
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 211
 
Provozní doba:

pondělí: 10:00 - 18:00 hodin

úterý, středa, čtvrtek: 9:00 - 17:00 hodin

pátek 10:00 - 18:00 hodin

 


Poslání služby NZDM Zlatá zastávka

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Zlatá zastávka“ je poskytovat zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži v obtížných životních situacích, podávat jim informace a podporovat je při řešení jejich problémů. 

Obecné cíle

 • umožnit dětem a mládeži vzájemně se setkávat
 • motivovat k seberealizaci
 • předcházet patologickému či problémovému jednání
 • motivovat k nápravě problémového jednání, pokud již nastalo

Specifické cíle

 • poskytovat podporu a individuální pomoc
 • umožnit volnočasové aktivity
 • sportovní aktivity na hřišti
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 • pracovně – výchovná terapie
 • nabídnout pomocnou ruku při řešení osobních problémů
 • zprostředkovat sociální poradenství či zprostředkovat kontakt na další odborníky (psycholog, právník, pedagog, tlumočník atd.)
 • seberealizací posílit sebevědomí dětí a mládeže

Cílová skupina

 •  
 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 •  

Zájemci, kteří nejsou cílovou skupinou

 • osoby mladší 6 let a osoby starší 26 let
 • osoby mentálně či zdravotně postižené, které vyžadují osobní asistenci

Principy poskytovaných služeb

 • dodržování lidských práv uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • vedení uživatele k odpovědnosti sama za sebe

Sociální služby poskytované v našem zařízení

 1. Volnočasové aktivity
 2. Pracovně – výchovná práce s dětmi a mládeží
 3. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 4. Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 5. Sociálně – terapeutické činnosti
 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 7. Základní poradenství
 8. Poskytování podpory a individuální pomoci