Charitní záchranná síť Oblastní charity Blansko

pro lidi v nouzi, pro které není momentálně dostupná žádná jiná pomoc


DSCN2116Rodina žijící na hranici chudoby, která má dluhy a ke konci měsíce jí už nezbývají peníze na jídlo. Matka, kterou uprostřed noci vyhodil přítel na ulici i s dětmi. Muž, kterému vyhoří dům. Charitní záchranná síť Oblastní charity Blansko je tu pro lidi, jimž nemůžou pomoci sociální, zdravotní, prorodinné a jiné služby v regionu.

Ti, kteří spadají do Charitní záchranné sítě, se k ní můžou dostat přes ostatní služby charity v regionu, kněze ve farnostech, obce nebo zavolat na níže uvedené kontakty.

Charitní záchranná síť se zavádí ve všech oblastních charitách po celé brněnské diecézi. Je placená z prostředků charity a pro potřebné je zdarma.


KONTAKT

Oblastní charita BlanskoDSCN2119
Komenského 19, 678 01 Blansko
+420 516 417 351
pracovní dny: 7:30 – 15:30

Linka důvěry - NEPŘETRŽITĚ
+420 516 410 668


CO JE TO ZÁCHRANNÁ SÍŤ

  • OKAMŽITÁ POMOC – lidem v akutní nouzi pomůžeme kdykoliv a okamžitě
  • MATERIÁLNÍ POMOC – poskytujeme potraviny, hygienické potřeby, oblečení, nouzové ubytování
  • DUCHOVNÍ POMOC – nabízíme spolupráci s pastoračním asistentem a duchovními, psychologem
  • HLEDÁME DALŠÍ POMOC – zprostředkováváme kontakt na sociální a jiné služby

KOMU POMÁHÁME

  • Lidem, kteří jsou v okamžité nouzi a potřebují zabezpečit základní životní potřeby
  • Lidem v krizi, jimž nemůžou pomoci sociální, zdravotní, prorodinné a jiné služby v regionu
  • Lidem, kteří se na Charitní záchranou síť obrátí sami nebo se do ní dostanou přes ostatní služby charity i regionu, kněze ve farnostech a obce

JAK POMÁHÁME

  • VÝDEJ POTRAVIN

První kontakt, Komenského 19, BlanskoDSCN2124
pracovní dny 7:30 – 15:30
tel: 516 417 351

 

Radovánek, Bartošova 1, Blansko
středa 15:00 – 17:00
tel: 731 138 920

 

Charitní pomoc, Dukelská 878/19, Boskovice
po předchozí domluvě
tel: 737 230 843

 

  • ŠATNÍKY

Charitní šatník, Písečná, ulice Jasanová, BlanskoIMG_4447
pondělí 10:00 – 17:30
tel: 603 291 388

Charitní pomoc, Dukelská 878/19, Boskovice
úterý 11:00 – 16:00
tel: 737 230 843

Humanitární sklad, Blansko
po předchozí domluvě
tel: 603 291 388

  • UBYTOVÁNÍ

Krizový byt, Doubravice
po předchozí domluvě
tel: 737 774 309


Pokud službu nepotřebujete, ale chcete ji podpořit – č. účtu 15635631/0100, var. symbol 281.

Děkujeme!

CHZS OCH Blansko