Naše vize

Naše vize

  • Diecézní charita Brno (DCHB) je v místech svého působení funkčním systémem služeb pro potřebné záchrannou sítí pro lidi v nouzi.
  • DCHB si je vědoma hodnoty každého pracovníka, a proto podporuje jeho rozvoj.
  • Svoji činnost DCHB vykonává v souladu se čtyřmi základními hodnotami – pravdou, svobodou, spravedlností, láskou.
  • Všechny činnosti jsou vykonávány s ohledem na to, že Charita je součást církve. Pro každého zaměstnance i klienta je k dispozici oslovující a funkční nabídka duchovní služby. Vedoucí pracovníci jsou nositeli křesťanských hodnot, zajištují propojení s církví a respektují její učení.