Klub stomiků

Adresa: Sadová 2, 678 01 Blansko

Koordinátor: Jana Přibylová

Mobil: 604 920 401

E-mail: jana.pribylova@blansko.charita.cz


Klub stomiků je dobrovolné sdružení s cílem předávat informace, sdílet každodenní radosti i starosti a vzájemná podpora. Členem se může stát každý občan se zájmem o tuto problematiku, stomik nebo rodinný příslušník. Pravidelné schůzky jsou realizovány 1x za čtvrt roku.

V Blansku je otevřená poradna pro stomiky pod vedením Doc. Mudr. Tomáše Skřičky CSc. každé úterý od 9,00 - 12,00 v budově pod nemocnicí, B.Němcové 9. Doporučujeme se objednat na tel.: 725 140 234.

Zde je možné nechat předepsat stomické pomůcky a provádět pravidelné kontroly, více info na webových stránkách nca-kephas.cz