Žehnáním koledníků začala Tříkrálová sbírka

Autobus plný králů a královen vyjel v úterý 2. ledna z Blanska k brněnské katedrále Petrov. Tam na mši svaté požehnal tříkrálovým koledníkům z celé brněnské diecéze pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul. Před začátkem mše se malí koledníci vyřádili v zábavním centru Wikyland, s jehož návštěvou byla akce spojená.

Koledníci budou chodit do domácností i do ulic do 14. ledna. Peníze, které lidé na Blanensku darují do sbírky, použije Oblastní charita Blansko na bezbariérovou úpravu budovy komunitního centra v Doubravici, na pořízení postelí do azylových domů pro matky s dětmi a do noclehárny pro muže a na podporu humanitární pomoci na Blanensku.