Tři králové zavítali do pracovny starosty města Blanska

Kašpar, Melichar a Baltazar v pondělí 7. 1. 2019 zavítali v rámci tříkrálové sbírky do pracovny starosty města Blanska Jiřího Crhy. Odtud pak zamířili do kanceláří úřadu a zpět do ulic města.

Do tříkrálové pokladničky přispěli starosta Jiří Crha, místostarostové František Hasoň a Ivo Polák, tajemník úřadu Josef Kupčík a radní Radek Šinkora. Děkujeme!

https://www.blansko.cz/clanky/2019/01/mudrcove-z-vychodu-dorazili-na-blanenskou-radnici