DOBROVOLNICKÉ CENTRUM OBLASTNÍ CHARITY BLANSKO

Kontaktní osoba: Mgr. Vladěna Jarůšková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
Tel.: 516 417 351
Mobil: 733 628 106
E-mail: vladena.jaruskova@blansko.charita.cz
Bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100 


NABÍZÍME VÁM

 • Získáte zkušenosti a praxi a možnost měnit věci, které se vám nelíbí
 • Budete věnovat část svého volného času smysluplné práci, budete užiteční pro druhé lidi i pro společnost
 • Čas, který dobrovolnické práci dáte a způsob, kterým chcete pomáhat, si určujete sami
 • Jako dobrovolník se stanete součástí zavedené a důvěryhodné organizace Dobrovolnického centra Oblastní charity Blansko, které je součástí Sítě charitních dobrovolnických center Diecézní charity Brno akreditované Ministerstvem vnitra ČR

POMÁHAT MŮŽETE

 • Nemocným a starým lidem
 • Lidem bez domova
 • Matkám a dětem v tísni
 • Tělesně a mentálně postiženým
 • V charitním šatníku a v humanitárním skladu
 • Ve sbírkách
 • Můžete se podílet na aktivitách pro děti, mladé lidi i pro dospělé
 • Při jednorázových dobročinných akcích a v dalších aktivitách charity

HLEDÁME

 • Dlouhodobé dobrovolníky – pomoc při sbírkách, třídění darovaných věcí v humanitárním skladu, pomoc při přímé práci s lidmi apod.
 • Krátkodobé dobrovolníky – pomoc při charitních akcích, např. při sportovních dnech, zahradních slavnostech
 • Dobrovolníky ve sbírkách – pomoc při Tříkrálové sbírce, Koláči pro hospic a další sbírkách

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Kontaktní osoba: Marie Sedláková
Mobil: +420 739 389 140
E-mail: 88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

Tříkráloví sbírka je největší dobrovolnická akce roku, kterou pořádá Charita ČR. 

Cíl sbírky

 • Obnovit tradici Tří králů
 • Formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých
 • Umožnit lidem podílet se aktivně a osobně na charitní práci
 • Získat finanční prostředky na předem určené záměry