Poradenství a aktivizační služby Boskovicko

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI POMÁHAJÍ OHROŽENÝM  OSOBÁM

Logo OPZ barevné

KE 31. 3. 2021 BYL PROJEKT UKONČEN

V rámci projektu Odborné sociální poradentství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám se staráme o rodiny s dětmi, o lidi, kteří pečují o nevyléčitelně nemocného, o lidi, kteří se obtížně pohybují a o další potřebné. Cílem projektu je zlepšit sociální situaci lidí ohrožených sociálním vyloučením. Je určený pro obyvatele obcí v území Místní akční skupiny MAS Boskovicko PLUS.

KONTAKT
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 583
e-mail: poradna.boskovice@blansko.charita.cz 
vedoucí služby: Bc. Kateřina Korbelová, DiS

Podrobnější informace o službě

Projekt Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007713, je financován z Evropského sociálního fondu.

odborne socialni poradenstvi