SPONA - Rodinná politika

CENTRUM PRO /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BLANSKO

Logo_MPSV_Rodina_02_textvedle_color   3._SitMC_logo_zkratka

Projekt SPONA - Rodinná politika od 1. ledna 2022 končí.
Rodinám s dětmi dále pomáháme v rámci SOCIÁLNĚ AKTIVITAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI, CHARITNÍ PORADNY  a dalších služeb.

Poskytujeme komplexní podporu a pomoc prostřednictvím základního a odborného poradenství všem rodinám, rodičům s dětmi i jednotlivcům, kteří se mohou, nebo se ocitají v tíživé životní situaci.

KONTAKT
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400, mob.: 731 628 943
e-mail: spona.poradenstvi@blansko.charita.cz 
vedoucí služby: Bc. Pavla Šimková

Aktivity projektu SPONA Blansko jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina.
Jsme členem Sítě pro rodinu, z.s.

spona-rodinna politika