Podpora pro rodiny s dětmi Blansko

SOCIÁLNĚ AKTIVITAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
CENTRUM “PRO“ /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BLANSKO

Logo OPZ barevné

Služba SAS podporuje rodiny s dětmi na Blanensku v obtížných situacích, které nezvládnou vyřešit samy. S našimi klienty pracujeme především terénní formou (jezdíme za nimi domů) a pomáháme jim řešit široký okruh různých situací, např. problémy s bydlením, s financemi, podporujeme je při vedení domácností a rozvoji rodičovských kompetencí.
Rodinám nabízíme pomoc i ambulantní formou, a to na adrese Komenského 4a Blansko.

Navštivte nás:
pondělí: 8:00-12:00, 12:30-15:30

Přijedeme za Vámi:    
úterý, čtvrtek: 8:00-12:00, 12:30-16:00
středa: 8:00-12:00, 13:00-18:00     
pátek: 8:00-12:00, 12:30-13:30

KONTAKT
Komenského 4a, 678 01 Blansko
mob.: 732 872 692
e-mail: centrum.aktivizace@blansko.charita.cz 
vedoucí služby: Bc. Eliška Bohatcová

Podrobnější informace o službě

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

SAS_Blansko