Klub Ratolest

Činnost Klubu Ratolest byla od 1. ledna 2020 ukončena.

Děkujeme za vaši přízeň!

Vážení rodiče, prarodiče, milí přátelé a příznivci Klubu Ratolest,

dovolujeme si Vás informovat o ukončení činnosti Klubu Ratolest. Vede nás k tomu každoročně zvyšující se částka, kterou jsme provoz klubu spolufinancovali. Vzhledem k hlavnímu poslání charity jsme se rozhodli tyto prostředky věnovat na jiné projekty.
Klub Ratolest vznikl v roce 1997 z iniciativy blanenských maminek.  Více než dvacet let nabízel řadu aktivit pro rodiny s dětmi. Vytvořil pro Vás příjemné prostředí, kde jste se setkávali, trávili společné chvíle se svými dětmi, dozvídali se a učili novým vědomostem a dovednostem. Posilovali jste se v rodičovských kompetencích, vyměňovali jste si svoje zkušenosti, nalézali podporu a odbornou pomoc. Vaše děti se během působení našeho Klubu Ratolest učily novým dovednostem a rozvíjely se po stránce tělesné i duševní. A nejen to, nalezli jste a utvořili přátelství, která mnohdy přetrvávají i dodnes.
Děkujeme Vám za Váš zájem a dlouholetou podporu.
I nadále se prorodinným aktivitám věnujeme v projektu SPONA, v rámci kterého poskytujeme bezplatné psychologické, právní, speciálně pedagogické a pedagogické poradenství rodinám s dětmi.
Přejeme Vám všem v dalších letech spoustu osobního i rodinného štěstí a spokojenosti.

 Za Klub Ratolest Pavla Šimková a Petra Veselá

klub ratolest