Vykročit z kruhu

PODPORA PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Logo OPZ barevné

Hlavním cílem projektu Vykročit z kruhu je zlepšit postavení lidí s duševním onemocněním na trhu práce. S klienty rozvíjíme dovednosti, které jim usnadní získání a udržení si zaměstnání. Naši patroni je doprovází na tréninková pracovní místa, nabízíme jim konzultace s právničkou, psycholožkou, sociální pracovnicí, sestrou pro psychiatrii a koučem, svépomocné a vzdělávací skupiny a bilanční diagnostiku.

Poradenství poskytujeme na adrese:
Blansko – Radovánek, Bartošova 1
Boskovice – U Lázní 1734, Boskovice

Objednat se můžete:
telefonicky – 737 230 833 (pondělí-pátek: 8:00-16:00)
osobně – Bartošova 1, Blansko (pondělí-pátek: 8:00-10:00)

KONTAKT
Bartošova 1, 678 01 Blansko
mob.: 737 230 833
e-mail: X8El5b54XhEE.9enW7c-S-5f%dBhT65j4mnhTj
vedoucí projektu: Barbora Borůvková

Podrobnější informace o službě

Projekt „Vykročit z kruhu“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006418 je hrazen finančními prostředky z Evropského sociálního fondu a z Operačního programu Zaměstnanost.

vykrocit z kruhu