Azylový dům pro matky s dětmi Boskovice

CENTRUM “PRO“ /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BOSKOVICE
SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY

Logo OPZ barevné

Poskytujeme ubytování na přechodnou dobu, podporu a odbornou pomoc matkám či ženám s dětmi, které se ocitly v krizi a bez domova. Učíme je samostatně řešit každodenní problémy, aby dokázaly svým dětem vytvořit harmonický a stabilní domov.

Službu poskytujeme nepřetržitě

KONTAKT
Dukelská 2265/12b, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 966, mob.: 737 230 843
e-mail: matka-dite.boskovice@blansko.charita.cz  
vedoucí služby: Bc. Jana Kaštovská

Podrobnější informace o službě

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

azylovy dum_boskovice