Azylový dům pro matky s dětmi Blansko

CENTRUM “PRO“ /POMOC RODINÁM, OBĚTEM/ BLANSKO
SOCIÁLNÍ SLUŽBA AZYLOVÉ DOMY

Logo OPZ barevné

Poskytujeme ubytování zpravidla do jednoho roku, podporu a odbornou pomoc matkám či ženám s dětmi, které se ocitly v krizi a bez domova. Učíme je samostatně řešit každodenní problémy, aby dokázaly svým dětem vytvořit harmonický a stabilní domov.

Službu poskytujeme nepřetržitě

KONTAKT
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400
e-mail: matka-dite@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Lenka Šebelová, DiS.

Podrobnější informace o službě

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

azylovy dum_blansko