Záměry Tříkrálové sbírky 2021

 • Oblastní charita Blansko

  • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
   Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

   500 000 Kč
  • Podpora Mobilního hospice sv. Martina
   Mobilní hospic sv. Martina doprovází umírající a jejich rodiny, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou. Pomáhá už 10 let po celém okrese Blansko a počet jeho klientů každoročně stoupá.

   300 000 Kč
  • Podpora rodin s dětmi v nouzi
   Podpoříme matky s dětmi v azylových domech a další sociálně slabé rodiny z regionu.

   200 000 Kč
  • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
   Prostředky půjdou na pomoc seniorům a zdravotně postiženým v pečovatelské službě a dalším potřebným v regionu.

   100 000 Kč
  • Obnova vozového parku Charity Blansko
   Plánujeme zakoupení auta pro zdravotně postižené klienty.

   400 000 Kč