Jak Tříkrálová sbírka pomůže v roce 2022

Váš dar do Tříkrálové sbírky pomůže přímo v okrese Blansko.

Podívejte se, jaké projekty podpoří v roce 2022.

 • Oblastní charita Blansko

  • Podpora Mobilního hospice sv. Martina - Mobilní hospic sv. Martina doprovází umírající a jejich rodiny, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou. Pomáhá už víc než 10 let po celém okrese Blansko a počet jeho klientů každoročně stoupá.

   500 000 Kč
  • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
   Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomocí nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

   500 000 Kč
  • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým - dary půjdou na pomoc seniorům a zdravotně postiženým klientům Charity Blansko i dalším lidem z regionu

   100 000 Kč
  • Podpora rodin s dětmi v nouzi - podpoříme matky s dětmi v azylovém domě a další sociálně slabé rodiny z regionu.

   150 000 Kč
  • Auto pro pečovatelky a zdravotní sestry na cesty do domácností lidí v regionu

   350 000 Kč