Tříkrálová sbírka

Senetarov_koledovani (36)

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně již od
r. 2001 Charita Česká republika. Koná se v lednu, kdy koledníci navštěvují se zapečetěnými kasičkami domácnosti nebo chodí po ulicích, prosí o dar pro potřebné a šíří radostnou zvěst o narození Krista.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás, V Charitě Blansko se do ní každoročně zapojuje více než 1800 koledníků z různých organizací.

Komu sbírka pomáhá?

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě Blansko, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita,
10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

  KLIKNĚTE PRO KONKRÉTNÍ POMOC TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022 V CHARITĚ BLANSKO

 

Jak sbírka probíhá v Charitě Blansko?

  • Tříkrálová sbírka probíhá téměř ve všech obcích blanenského regionu
  • Koledníci, děti i dospělí, přichází v kostýmech Tří králů do domácností v době konání sbírky, zpívají tříkrálovou koledu, žádají lidi o dar do zapečetěné pokladničky, píší na vstupní dveře domu tříkrálové požehnání a rozdávají letáček, který dárce informuje o tom, jak  využijeme získané peníze a také o tom, na co se použily prostředky z Tříkrálové sbíky v předchozím roce
  • Peníze z pokladniček využíváme především na pomoc konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regionu
  • Každá skupinka má svého vedoucího. Ten má průkazku označenou číslem, což je forma plné moci, kterou pořadatel sbírky zplnomocňuje vedoucího skupinky k nakládání se sbírkovou pokladničkou. Zapečetění a po sbírce následné rozpečetění probíhá na příslušném obecním či městském úřadě.

koordinátorka Tříkrálové sbírky: Marie Sedláková
mobil: +420 739 389 140
e-mail: 88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ

Výsledky Tříkrálové sbírky