Terénní programy - MAS Moravský kras

TERÉNNÍMI PROGRAMY K SOCIÁLNÍMU ZAČLEŇOVÁNÍ OHROŽENÝCH OSOB NA ÚZEMÍ MAS MK

Logo OPZ barevné

Vyhledáváme, podporujeme a doprovázíme klienty, kteří se ocitli z jakéhokoliv důvodu v nelehké životní situaci. Přímo v terénu jim pomáháme například při hledání bydlení, zaměstnání, potížích s dluhy, při podávání žádostí a formulářů a v řešení dalších problémů.

Terénní programy MAS MK jsou součástí sociální služby Oblastní charity Blansko Terénní programy SPONA – Společná cesta.

Přijedeme za Vámi: pondělí-pátek: 7:00-11:30, 12:00-15:30

KONTAKT
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 737 230 847
e-mail: renata.sedlackova@blansko.charita.cz 
vedoucí projektu: Ing. Renata Sedláčková, DiS.

Podrobnější informace o službě

Projekt „Terénními programy k sociálnímu začleňovaní ohrožených osob na území MASMK“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006907 je hrazen finančními prostředky z Evropského sociálního fondu a z Operačního programu Zaměstnanost.

MAS MK - uzemi